Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 
Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności

Aktualności

26 lipca 2017

22. World Petroleum Congress – okiem wolontariuszy

W dniach od 9 do 14 lipca w Stambule odbył się 22. Światowy Kongres Naftowy (World Petroleum Congress) będący wyjątkowym wydarzeniem związanym z wymianą poglądów o sytuacji branży naftowej. Jego prestiż wyróżnia się 3-letnią cyklicznością oraz światowym zasięgiem. Światowy Kongres Naftowy skupił grono najważniejszych specjalistów w dziedzinie poszukiwania, wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu. Udział w kongresie pozwolił na bezpośredni kontakt ze wszystkimi znaczącymi firmami z branży oraz umożliwił zapoznanie się z obecnie panującymi trendami w szeroko pojętej problematyce górnictwa naftowego i gazownictwa. Ważnym aspektem była również integracja środowiska branży naftowej, wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów oraz współpracy ze specjalistami i przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży na świecie.

czytaj więcej

26 lipca 2017

Światowy Kongres Naftowy 2017

22 Światowy Kongres Naftowy pt. „Bridges to our Energy Future” odbył się w dniach 9-13 lipca w Istambule w Centrum Kongresowym ICC oraz Lütfi Kırdar ICEC. To największe wydarzenie szeroko rozumianego środowiska naftowego (upstreamu i downstreamu) łączy w sobie świat biznesu i nauki już od 1933 roku, pokazując poprzez obecne na kongresie największe światowe firmy, zarówno ich osiągnięcia jak i wizje rozwoju przemysłu naftowego (przemysłu energetycznego). Kongres odbył się pod patronatem prezydenta Turcji Erdoğana. 

czytaj więcej

30 czerwca 2017

79 EAGE Konferencja i Wystawa - Paryż 2017

Tegoroczna Konferencja i Wystawa EAGE odbyła się w Paryżu w dniach 12-15 czerwca w centrum Paris expo Porte de Versailles. W Konferencji wzięło udział około 5700 osób. Wygłoszono 1000 referatów i posterów w 154 sesjach, odbyło się 18 workshopów  i 7 kursów a w wystawie wzięło udział ponad 300 firm i stowarzyszeń w tym 4 wystawców z Polski:  SAOGIET – Scientific Association of Oil and Gas Industry Engineers and Technicians (SITPNIG) Poland,  Geofizyka Toruń SA,  Geopartner Sp. z o.o., oraz Akademia Górniczo Hutnicza.

czytaj więcej

12 czerwca 2017

XL Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

Głównym celem XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Wieliczce w hotelu Soray w dniu 9 czerwca 2017 r., było zatwierdzenie nowego Statutu SITPNiG, Kodeksu etyki członków SITPNiG oraz zmian w regulaminach Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Zmiana statutu oraz powiązanych z nim regulaminów wynikały ze zbliżającego się terminu dostosowania obowiązującego od 2005 roku Statutu SITPNIG do nowej Ustawy o Stowarzyszeniach oraz konieczności dostosowania go do Ustawy o rachunkowości i zmian wynikających z otaczającej nas rzeczywistości.

czytaj więcej

12 czerwca 2017

V Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

9 czerwca w Wieliczce w hotelu Soray odbyło się kolejne, piąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, któremu przewodniczył wiceprezes SITPNiG – Wiesław Prugar. W posiedzeniu wzięło udział 22 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.  Zarząd na posiedzeniu omówił ponad 16 punktów istotnych dla bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podjął 15 uchwał.

czytaj więcej

15 maja 2017

Sympozjum w Łańcucie - Budując przyszłość korzystajmy z doświadczeń

22 kwietnia 2017 r. w Łańcucie odbyło się organizowane przez Oddział SITPNiG w Tarnowie sympozjum, połączone z obchodami jubileuszu działalności kół. czytaj więcej

28 kwietnia 2017

Panel dyskusyjny "Przyszłość przemysłu naftowego"

Członkowie Koła Naukowego KIWON, działającego przy Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 20 kwietnia zorganizowali Panel Dyskusyjny pt.: "Przyszłość przemysłu naftowego".
Biorąc pod uwagę znacznie uszczuplające się światowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego oraz spadek w ostatnich latach cen ropy naftowej o 60% studenci wyszli naprzeciw pytaniom dotyczącym przyszłości przemysłu naftowego w Polsce i za granicą.

czytaj więcej

25 kwietnia 2017

I Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się pierwsze spotkanie Członków Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG. Podczas spotkania, na którym obecni byli członkowie Komisji oraz Sekretarz Generalny Piotr Dziadzio, Komisja ukonstytuowała się. Na nową kadencję Komisji, członkowie wybrali spośród siebie następujący Zarząd: Paweł Pisera – Przewodniczący, Michał Michna – Zastępca Przewodniczącego, Małgorzata Ratajczak – Sekretarz.

czytaj więcej

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry