Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 
Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności

Aktualności

15 maja 2017

Sympozjum w Łańcucie - Budując przyszłość korzystajmy z doświadczeń

22 kwietnia 2017 r. w Łańcucie odbyło się organizowane przez Oddział SITPNiG w Tarnowie sympozjum, połączone z obchodami jubileuszu działalności kół. czytaj więcej

28 kwietnia 2017

Panel dyskusyjny "Przyszłość przemysłu naftowego"

Członkowie Koła Naukowego KIWON, działającego przy Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 20 kwietnia zorganizowali Panel Dyskusyjny pt.: "Przyszłość przemysłu naftowego".
Biorąc pod uwagę znacznie uszczuplające się światowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego oraz spadek w ostatnich latach cen ropy naftowej o 60% studenci wyszli naprzeciw pytaniom dotyczącym przyszłości przemysłu naftowego w Polsce i za granicą.

czytaj więcej

25 kwietnia 2017

I Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się pierwsze spotkanie Członków Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG. Podczas spotkania, na którym obecni byli członkowie Komisji oraz Sekretarz Generalny Piotr Dziadzio, Komisja ukonstytuowała się. Na nową kadencję Komisji, członkowie wybrali spośród siebie następujący Zarząd: Paweł Pisera – Przewodniczący, Michał Michna – Zastępca Przewodniczącego, Małgorzata Ratajczak – Sekretarz.

czytaj więcej

07 kwietnia 2017

IV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

6 kwietnia w siedzibie Spółki PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się kolejne, już czwarte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, któremu przewodniczył prezes PGNIG S.A.,  jednocześnie prezes SITPNiG – Piotr Woźniak. Posiedzenie poświęcone było bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz omówieniu i podsumowaniu działalności za 2016 rok. W posiedzeniu wzięło udział 21 członków Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  Zarząd na posiedzeniu omówił ponad 20 punktów istotnych z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia oraz podjął 17 uchwał.

czytaj więcej

24 marca 2017

Posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 23 marca 2017 w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej ZG SITPNiG. W spotkaniu wzieli udział Piotr Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG, Krzysztof Knap –  skarbnik SITPNiG oraz  Małgorzata Kozdrój – główna księgowa. Spotkaniu przewodniczyła Barbara Chochołek – przewodnicząca Komisji. czytaj więcej

24 marca 2017

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism WNiG i WN

W dniu 14 marca 2017 w Krakowie odbyło się, pierwsze w tej kadencji, posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG. Na wstępie dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków Rady, czytaj więcej

23 marca 2017

Posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG

W poniedziałek, 6 marca 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii Przemysłu Naftowego, Gazowniczego i Muzealnictwa. Posiedzenie Komisji otworzył sekretarz generalny Stowarzyszenia Piotr Dziadzio witając zebranych i przedstawiając informację od Zarządu Głównego na temat celowości działalności Komisji oraz jej zakresu. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Barbara Olejarz – dyrektor Muzemy PNiG w Bóbrce. czytaj więcej

02 marca 2017

Posiedzenie Komisji ds.Odznak i Tytułów Honorowych Zarządu Głównego SITPNiG

W środę, 1 marca 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbyło się pierwsze w XXXIX kadencji SITPNiG posiedzenie Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, któremu przewodniczył Włodzimierz Tomczak - przewodniczący Komisji.

czytaj więcej

28 lutego 2017

Posiedzenie Komisji ds. Aktów Prawnych Zarządu Głównego SITPNiG

Posiedzenie odbyło się w 22 lutego 2017 r. w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25. W zebraniu wzięło udział 6 członków Komisji oraz sekretarz generalny SITPNiG - Piotr Dziadzio. Zebranie otworzył i przewodniczył Maciej Nowakowski przedstawiając priorytetowe obszary działań w zakresie nowelizacji statutu SITPNiG oraz udział w pracach  nad nowelizacją ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

czytaj więcej

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry