Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 145 685 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » 12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

21 listopada 2017

W Hotelu Soray w Wieliczce, w dniach 16-17 listopada 2017 roku odbyło się sympozjum szkoleniowe dla terenowych i zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG, poświęcone najważniejszym kwestiom organizacyjnym i prawnym w SITPNiG. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego, wszystkich Oddziałów SITPNiG oraz Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa i jego Oddziałów. Podczas seminarium przedstawiciele ZG, pracownicy biura ZG oraz biegły księgowy przedstawili 8 wykładów z zakresu zmian w statucie SITPNiG, zmian organizacyjno-wizerunkowych, zasad rachunkowości, polityki finansowej i dyscypliny budżetowej, obiegu dokumentów w SITPNiG i OSIR oraz zasad ochrony danych osobowych i funkcjonalności bazy danych członków SITPNiG.


Uczestnicy sympozjium (fot. archiwum SITPNiG)

Wykład poświęcony zmianom w Statucie SITPNiG oraz wynikającym z nich sprawom organizacyjno-strukturalnym i organizacyjno-wizerunkowym przedstawił sekretarz generalny SITPNiG – Piotr Dziadzio. Omówił zmiany wprowadzone w statucie SITPNiG, wynikające z konieczności dostosowania się Stowarzyszenia w ciągu 24 miesięcy, czyli do 20 maja 2018 roku, do nowej Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z dn. 20 maja 2016 r. Wymogiem było również dostosowanie się SITPNiG w trybie pilnym do ustawy o rachunkowości oraz zasad podatkowych.

 
P. Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG i K. Knap - skarbnik SITPNiG podczas prezentacji
(fot. archiwum SITPNiG)

Omówione zostały również wprowadzone i zatwierdzone zmiany w wizerunku SITPNiG oraz zasady etyki obowiązujące wszystkich Członków SITPNiG.
Ważną kwestią poruszoną przez sekretarza generalnego była komunikacja w obrębie SITPNiG oraz konieczność informowania wszystkich szczebli organizacyjnych o zachodzących zmianach. Decyzje podejmowane na posiedzeniach Zarządu Głównego w trybie pilnym powinny być przekazywane do Zarządów Oddziałów i Zarządów Kół, aby możliwie najszybciej dotarły do Członków SITPNiG.
Politykę finansową i dyscyplinę budżetową, począwszy od definicji po czytelne zwrócenie uwagi, jaki cel mają wprowadzane zmiany, przedstawił skarbnik SITPNiG – Krzysztof Knap. Zwrócił również uwagę na zagadnienia dostosowania wewnętrznych przepisów stowarzyszenia do zapisów znowelizowanego Statutu SITPNiG, co powinno nastąpić do końca bieżącego roku.
Zasady rachunkowości omówiła Ilona Bienias - biegła księgowa, która oprócz przedstawienia przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, na których musi się opierać SITPNiG, na bieżąco wyjaśniała w trakcie swojej prezentacji trudne i nietypowe przypadki, jakie pojawiały się w działalności różnych Oddziałów SITPNiG.  Ograniczony czas prezentacji nie pozwalał na szczegółowe analizy każdego przypadku, ale po ilości pytań i zainteresowaniu widać było jak poważnie traktują te zagadnienia Oddziały SITPNiG.

 
I. Bienias - biegła księgowa i M. Kozdrój - główny księgowy SITPNiG
(fot. archiwum SITPNiG)

Obieg dokumentów, zasady właściwego opisu dokumentów księgowych, odliczania podatku VAT a także najczęściej popełniane przez Oddziały błędy w tym zakresie przedstawiła główna księgowa - Małgorzata Kozdrój.  Te same zagadnienia dotyczące OSIR zaprezentowała dyrektor OSIR – Katarzyna Matuszewska. Omówiła również największe problemy w działalności Ośrodka wynikające z braku osobowości prawnej OSIR i trudności w wyjaśnieniu komisjom przetargowym sposobu funkcjonowania Ośrodka w strukturze organizacyjnej SITPNiG.

 
D. Bernaś - ABI SITPNiG i przedstawiciele Zarządów Oddziałów SITPNiG
(fot. archiwum SITPNiG)

Zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz dotyczące nadchodzących zmian w przepisach wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 r. zaprezentowała – Dominika Bernaś – administrator bezpieczeństwa informacji w SITPNiG. W dalszej części omówiła również funkcjonalności bazy SITPNiG. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału. 

Dominika Bernaś

 

następny: Posiedzenie Rady Seniorów 23.11.2017

poprzedni: Seminarium Oddziału SITPNiG w Krakowie na Wydziale WNiG AGH

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry