Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 101 593 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » I Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG

I Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG

25 kwietnia 2017

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się pierwsze spotkanie Członków Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG. Podczas spotkania, na którym obecni byli członkowie Komisji oraz Sekretarz Generalny Piotr Dziadzio, Komisja ukonstytuowała się. Na nową kadencję Komisji, członkowie wybrali spośród siebie następujący Zarząd: Paweł Pisera – Przewodniczący, Michał Michna – Zastępca Przewodniczącego, Małgorzata Ratajczak – Sekretarz.

Spotkanie, po krótkim wprowadzeniu i omówieniu planowanych działań przez Sekretarza Generalnego przerodziło się w żywą dyskusję na temat planów pracy Komisji na kadencję 2016-2020. Spośród najważniejszych jakie można wymienić jest otwarcie się na nowoczesne technologie, w szczególności związane z komunikacją internetową i uczestnictwem w życiu portalów społecznościowych, takich jak facebook.com oraz linkedin.com. Prężnie działający profil SITPNiG na wymienionych portalach pozwoli dotrzeć do większej ilości odbiorców i rozreklamować Stowarzyszenie. Stworzono wstępny plan pracy komisji, który będzie przedmiotem dalszych opracowań.


fot. Dominika Bernaś

Kolejnym etapem dyskusji było poruszenie spraw związanych z uczestnictwem Członków Komisji w branżowych konferencjach odbywających się w Polsce i na Świecie. Wskazanym było by większe zaangażowanie się w Członków Komisji w uczestnictwo i organizację tego typu przedsięwzięć.

W ostatniej i najdłuższej części spotkania Członkowie dyskutowali na temat zacieśniania współpracy pomiędzy Oddziałami SITPNiG, zwiększeniu przepływu informacji, wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy młodymi członkami Stowarzyszenia. Szczególny nacisk należy położyć na większe zaangażowanie młodych Członków w życie Stowarzyszenia. Idealnym były by cykliczne spotkania młodych członków połączone z zapraszaniem osób z branży lub starszych doświadczonych koleżanek i kolegów mogących podzielić się swoją wiedzą z młodszymi.

W przygotowanie i opracowanie strony Stowarzyszenia na portalach zobowiązali się włączyć również Członkowie naszej Komisji. Członkowie zgodnie porozumieli się co do chęci zorganizowania kolejnego spotkania koła, dalszych pomysłów i ich realizacji. 

 

Paweł Pisera

 

następny: Panel dyskusyjny "Przyszłość przemysłu naftowego"

poprzedni: Bolesław Bajorski - Pożegnanie

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry