Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 200 208 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » Posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG”

Posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady SITPNiG”

20 grudnia 2017

W dniu 13 grudnia 2017 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG”.  Celem posiedzenia było przyznanie  tego honorowego wyróżnienia najlepszym, w roku akademickim 2016/2017, absolwentom dwóch Wydziałów AGH współpracujących z SITPNiG. W posiedzeniu wzięli udział zarówno przedstawiciele SITPNiG w osobach: Waldemara Wójcika – wiceprezesa SITPNiG, oraz Piotra Dziadzio – sekretarza generalnego, przewodniczącego Kapituły, ja i Dziekani i Prodziekani Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w osobach: prof. Jacka Matyszkiewicza, prof. Rafała Wiśniowskiego oraz dr inż. Ewy Adamiec i dr inż. Anety Sapińskiej-Śliwy.


(foto. archiwum SITPNiG)

Na podstawie przedłożonych Kapitule list rankingowych i prezentacji osiągniętych przez absolwentów Wydziałów Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu wyników w nauce oraz oceny ich aktywności i dorobku naukowego z  do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów zostali wytypowani:

- Pani Edyta Mikołajczak z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, która studiowała na kierunku Górnictwo i Geologia i uzyskała ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen.
-  Pan Krzysztof Grobel z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który studiował na kierunku Ekologiczne Źródła Energii i uzyskał ze studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą średnią ocen.

Decyzja w sprawie przyznania Honorowej Szpady została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Kapituły.
Ponadto wyróżnienie otrzymuje 14. absolwentów WGGiOŚ oraz 4. absolwentów WWNiG.

Wyróżnieni absolwenci WGGiOŚ  rocznik 2016-2017

Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów
1. Tomczyk Bartłomiej Ekologiczne Źródła Energii
2. Faehnrich Karol Górnictwo i Geologia
3. Rusinek Kinga Turystyka i Rekreacja
4. Mączyńska Gabriela Turystyka i Rekreacja
5.  Powolny Tomasz Górnictwo i Geologia
6.   Janus Magdalena Turystyka i Rekreacja
7.  Staniek Alicja Ochrona Środowiska
8.  Strzelecki Piotr Górnictwo i Geologia
9. Szulc Aleksandra Ekologiczne Źródła Energii
10. Brzezicki Dawid Górnictwo i Geologia
11. Łepko Anna Inżynieria Środowiska
12. Płokita Izabela Informatyka Stosowana
13. Bartolewska Róża Geofizyka
14. Skupień Katarzyna Turystyka i Rekreacja

 

Wyróżnieni absolwenci WWNiG  rocznik 2016-2017

Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów
1. Budzowski Radosław Górnictwo i Geologia
2. Orłowicz Grzegorz Górnictwo i Geologia
3. Kuk Michał Górnictwo i Geologia
4. Dudek Jacek Górnictwo i Geologia

Aneta Sapińska-Śliwa

 

poprzedni: VII posiedzenie oraz spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu Głównego SITPNiG

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry