Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 

Jesteś 3 145 684 gościem od 2002-11-17

Gdzie jesteś: Strona główna » Artykuły » Aktualności » Seminarium Oddziału SITPNiG w Krakowie na Wydziale WNiG AGH

Seminarium Oddziału SITPNiG w Krakowie na Wydziale WNiG AGH

20 listopada 2017

W dniu 8 listopada br. w gościnnych murach krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się seminarium naukowo-techniczne zorganizowane przez Koło WWNiG AGH przy Oddziale SITPNiG w Krakowie. Celem corocznych spotkań organizowanych w tej formule jest nie tylko propagowanie praktyki inżynierskiej wśród członków Stowarzyszenia, ale również jej promowanie i upowszechnianie wśród studentów i osób zainteresowanych problematyką gazowniczą i naftową. Tegoroczne seminarium poświęcone było popularyzacji wiedzy z zakresu funkcjonowania czołowej w polskiej gospodarce Spółki tj. PKN Orlen SA. Wśród zaproszonych gości, obok władz Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu pod przewodnictwem Dziekana prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego, znaleźli się przedstawiciele Polskiego Koncernu Naftowego w osobach: członek Zarządu PKN Orlen SA Krystian Pater, dyrektor wykonawczy ds. produkcji rafineryjnej Przemysław Hartliński oraz dyrektor biura efektywności i optymalizacji produkcji Jacek Smyczyński.

 
Wystąpienie dr inż. L. Kossowicza i uczestnicy seminarium (fot. archiwum SITPNiG)

W trakcie seminarium prezentacja dyrektora Przemysława Hartlińskiego pt. „PKN ORLEN – Tradycja, nowoczesność, rozwój" przedstawiła PKN ORLEN SA od strony działalności biznesowej oraz jako doskonałe miejsce pracy dla ludzi chcących się rozwijać w prężnym, międzynarodowym koncernie. W trakcie prezentacji przedstawiono możliwości, jakie oferuje ORLEN absolwentom studiów wyższych pod kątem zarówno benefitów jak i rozwoju indywidualnego, wspieranego przez koncern na każdym etapie. Prezentacja przedstawiła zmiany, jakie zachodzą w firmie zarówno od strony technologii jak i narzędzi wspierających zarządzanie procesami produkcji.

 
Prezentacje P. Hartlińskiego i J. Smyczyńskiego z PKN ORLEN SA (fot. archiwum SITPNiG)

Kolejna prezentacja – dyrektora Jacka Smyczyńskiego pt: „PKN ORLEN w XXI wieku – wyzwania i oczekiwania w aspekcie Kapitału Ludzkiego", dotknęła wyzwań, jakimi są  dla Orlenu z jednej strony wszechstronna digitalizacja industrialna, z drugiej strony nowe pokolenie „millenialsów". Przedstawiono transformację Orlenu w kierunku nowych technologii cyfrowych przemysłowego dnia codziennego, które stawiają firmę w świetle nowoczesnego, atrakcyjnego pracodawcy, ale jednocześnie określono oczekiwania, jakie stawia przed przyszłymi pracownikami Orlen.

Podczas seminarium członek zarządu PKN Orlen Krystian Pater aktywnie informował słuchaczy o zamianach i rozwoju firmy zachęcając przy tym do podjęcia pracy w jednym z największych koncernów paliwowo – energetycznych w Europie, jakim jest PKN ORLEN SA. Jak mówił możliwość dołączenia do grona ponad 20 000 pracowników prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym daje szanse rozwoju zawodowego i jest okazją realizacji w praktyce swoich umiejętności i zdolności inżynierskich.


Prezernatcja K. Patera z PKN ORLEN SA (fot. archiwum SITPNiG)

Spotkanie otworzył oraz prowadził przewodniczący koła SITPNiG przy wydziale WNiG AGH oraz wiceprezes Oddziału - Albin Wojnar. Prezes Oddziału SITPNIG w Krakowie – Dominik Staśko dokonał oficjalnego powitania uczestników seminarium, przedstawił prelegentów oraz tematykę prowadzonych przez nich prezentacji. Należy zaznaczyć, że głównym inicjatorem spotkania z przedstawicielami władz PKN ORLEN SA z Płocka był członek Zarządu Oddziału SITPNIG w Krakowie – Ryszard Cygan.


Uczestnicy seminarium (fot. archiwum SITPNiG)

Obok licznie zgromadzonych studentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu, Wydziału Energetyki i Paliw oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska znaleźli się przedstawiciele kadry naukowej tychże wydziałów. Obecni byli również: Sekretarz Generalny SITPNiG – dr Piotr Dziadzio, a także przedstawiciele poprzednich władz Stowarzyszenia w osobach: prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego oraz dr inż. Stanisława Szafrana. Podczas dyskusji i wymiany poglądów głos zabrał m.in. dr inż. Ludwik Kosowicz nestor polskiego przemysłu naftowego a także wieloletni zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Technologii Nafty. Seminarium okazało się doskonałą okazją do wymiany poglądów a przed wszystkim sygnałem i zachętą dla młodych i przyszłych inżynierów do związania się zawodowo z atrakcyjnym pracodawcą dającym szanse rozwoju, ale również oferującym ciekawą i twórczą pracę. Po zakończeniu seminarium odbyła się zamknięta część posiedzenia Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie gdzie, jak co miesiąc zostały omówione bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem i zadaniami Oddziału. 

 

Dominik Staśko
Albin Wojnar

 

następny: 12 Sympozjum SITPNiG – szkolenie dla jednostek organizacyjnych SITPNiG

poprzedni: Posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa

« Wróć do kategorii

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry