Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 
Gdzie jesteś: Strona główna » Plany pracy i realizacja

Podjęte Uchwały ZG

Uchwała ZG nr 37/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
Uchwała ZG nr 36/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie ustania członkostwa wspierającego Geofizyki Kraków,
Uchwała ZG nr 35/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Odznak Honorowych NOT,
Uchwała ZG nr 34/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 33/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 32/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG,
Uchwała ZG nr 31/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Złotych Odznak Honorowych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 30/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 29/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy,
Uchwała ZG nr 28/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania kanclerza i składu Kapituły Medalu Muzeum PNiG,
Uchwała ZG nr 27/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie uzupełnienia składów organów doradczych SITPNiG na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 26/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania przewodniczącego Rady Seniorów w skład ZG SITPNiG,
Uchwała ZG nr 25/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie powołania Oddziału OSiR,
Uchwała ZG nr 24/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zatwierdzenia budżetu SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 23/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie ustalenia wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 22/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zwołania XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG w 2017r,
Uchwała ZG nr 21/XXXIX z 06.04.2017 –  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZG SITPNiG za 2016r,
Uchwała ZG nr 20-e/XXXIX z 09.03.2017 – w sprawie zmiany przedstawicieli SITPNiG w Radzie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza,
Uchwała ZG nr 19-e/XXXIX z 09.03.2017 – w sprawie zmiany przedstawiciela SITPNiG w Radzie Programowej czasopisma "Inżynier Budownictwa",
Uchwała ZG nr 18/XXXIX z 06.02.2017 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 17/XXXIX z 06.02.2017 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 16/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie przyjęcie członka wspierającego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 15/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zatwierdzenie prowizorium budżetowego SITPNiG na 2017,
Uchwała ZG nr 14/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zmiany Statutu SITPNiG i udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania nowego Statutu, występowania w imieniu Stowarzyszenia w postępowaniu rejestrowym oraz pokrycia kosztów z tym związanych,
Uchwała ZG nr 13/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji, rad oraz redaktorów naczelnych SITPNiG,
Uchwała ZG nr 12/XXXIX z 21.12.2016 – w sprawie zatwierdzenie planu pracy SITPNiG w 2017 r.,
Uchwała ZG nr 10-e/XXXIX z 30.11.2016 – w sprawie powołania kanclerza i składu osobowego Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 9/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania prowizorium budżetowego SITPNig na rok 2017,  
Uchwała ZG nr 8/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie wysokości zapomogi przyznawanej przez Główną komisję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG w roku 2017,
Uchwała ZG nr 7/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie ustalenia wysokości składki członków zwyczajnych SITPNiG w roku 2017,
Uchwała ZG nr 6/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie ustalenia wysokości składki członków wspierających SITPNiG na rok 2017,
Uchwała ZG nr 5/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania przewodniczącego i stałych przedstawicieli Polskiego Komitetu Narodowego Światowej rady Naftowej na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 4/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania komisji, rad, redakcji i kapituł na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 3/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie odwołania dyrektora biura Zarządu Głównego SITPNiG,
Uchwała ZG nr 2/XXXIX z 09.11.2016 – w sprawie powołania Prezydium Zarządu Głównego na kadencję 2016-2020,
Uchwała ZG nr 1/XXXIX z 27.10.2016 – w sprawie wyboru sekretarza generalnego SITPNiG na kadencję 2016-2020,

* e - głosowanie elektroniczne

 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Lubicz 25/719,
31-503 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry