Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

 
Gdzie jesteś: Strona główna » Szkoły im. I.Łukasiewicza

Szkoły im. I.Łukasiewicza

Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza zyskały ogromne uznanie wśród potomnych, czego dowodem jest przyjmowanie Jego postaci na patrona szkół, instytucji i organizacji.Imię Ignacego Łukasiewicza nosi dziś 26 szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników zawodowych oraz jedna szkoła wyższa. Uroczystości nadawania szkole Patrona mają uroczysty charakter i niezwykle bogatą oprawę. Są poprzedzane mszą świętą, często koncelebrowaną, na której prowadzacy nabożeństwo nawiązują w homilii do postaci Ignacego Łukasiewicza, jego zasług dla społeczeństwa, przemysłu i kościoła oraz cech moralnych polecanych i godnych do naśladowania przez uczniów i wychowawców. Akt nadanie szkole imienia odczytywany jest na podniosłej uroczystości z udziałem uczniów, grona pedagogicznego, rodziców i zaproszonych gości honorowych.Podczas uroczystości nadania szkole imienia często dokonuje się odsłonięcia tablicy pamiatowej, pomnika Patrona lub wręczenia szkole sztandaru.

Tradycją jest odbywanie przez szkoły okresowych spotkań nazywanych Sesjami Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto szkoly łukasiewiczowskie spotykają się na lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych często organizowanych przez zakłady pracy sprawujace opiekę nad tymi szkołami. Podczs wymienionych imprez organizowane są konkursy wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, które potwierdzają głęboką wiedzę oraz miłość i szacunek młodzieży dla swego Patrona

Lp. Opis Kontakt
1 Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie
ul. Baczewskiego 20
74-400 Dębno 
Tel: 095 760 3269
sto@stodebno.net
http://www.stodebno.net 
 
2 Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
Garki 4
63-430 Odolanów
Tel: tel. (62) 7331020
szkolagarki@wp.pl
 
3 Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza
38-458 Chorkówka 199
Tel: tel./fax (13) 4313013
chorkowianie@02.pl 
 
4 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
Tel: tel./fax (24) 2623347, tel. (24) 243658637
zsce@centrumedukacji.pl
zsce@zsce.pl  
5 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza we Wrzosowie
Wrzosowo 55
78-114 Wrzosowo
Tel: (094)358-19-80
zswrzosowo@xl.wp.pl
sekretariat@zswrzosowo.pl
6 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Bóbrka 111
38-458 Chorkówka
Tel: (013) 431-30-97
spbobrka@wp.pl
 
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. I. Łukasiewicza
ul. Królowej Jadwigi 18
32-800 Brzesko
Tel: (014) 686 35 30
szkp2@brzesko.edu.pl
http://www.sp2.brzesko.edu.pl
 
8 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim
Cieszacin Wielki 201
37-500 Jarosław
Tel: (016) 621 90 93
zscieszacin@interia.pl
9 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej
Czarna Górna 126
38-700 Czarna k. Ustrzyk Dln.
Tel: (013) 461 90 45
czarbies0@poczta.onet.pl
10 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Drwinia 173
32-709 Drwinia
Tel: (012) 281 70 17
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Łukasiewicza
Humniska 877
36-206 Humniska
Tel: (013) 434 17 87
sp2humniska@interia.pl
http://sp2humniska.w.interia.p...
12 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce
Jodłówka 222
37-560 Pruchnik 
Tel: (016) 628 99 01
spjodlowka@poczta.onet.pl
http://republika.pl/spjodlowka 
13 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. I. Łukasiewicza
ul. Pułaskiego 3
66 600 Krosno Odrzańskie
Tel: (068) 383 52 95
krosnosp3@interia.pl
14 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza
Kobylanka 413
38-303 Kobylanka

Tel: (018) 353 15 10
15 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Kryg 397
38-304 Kryg
Tel: (013) 447 90 11
spkryg@op.pl
16 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Łążek Ordynacki 205
23-300 Janów Lubelski 

Tel: (015) 872 67 24
 b.palka20@interia.pl
17 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza 3
37-310 Nowa Sarzyna
Tel: (017) 241 13 50
zs@sarzyna.pl
http://www.zs.sarzyna.pl 
18 Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
ul. Szkolna 1
39-340 Padew Narodowa
Tel: (015) 811 99 48
psp_padew@wp.pl
http://www.sppadew.pl 
 
19 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Ropienka 111
38-711 Ropienka
Tel: (013) 460 10 08
giro@op.pl
20 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie
Strachocina 341
38-500 Sanok 
Tel: (013) 462 51 00
gstrachocina@poczta.onet.pl
21 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. I. Łukasiewicza
ul. 1 Maja 60
32-540 Trzebinia

Tel: (032) 753 59 34
sp3trzebinia@o2.pl
http://www.sp3trzebinia.republ... 
22 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Węglówce
Węglówka 81
38-420 Korczyna
Tel: (013) 435 44 04
 spweglowka@wp.pl
23 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Łukasiewicza
al. Armii Krajowej 81
05-200 Wołomin
Tel: (022) 787 59 43
Zespol2@poczta.onet.pl
24 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
Tel: (013) 446 58 85, (013) 446 76 30
gimnazjum@gim2jaslo.edu.pl
 
25 Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
ul. Szkolna 31
38-457 Zręcin
Tel: (013) 422 05 73
gimsp@gimsp.pl
http://www.gimsp.pl 
26 Zespół Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
Tel: (052) 361 10 08
zsch_bydgoszcz@poczta.onet.pl
http://www.zsc.cen.bydgoszcz.p... 
27 Zespół Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18
38-300 Gorlice
Tel: (018) 353 60 40
i.lukasiewicz@oswiata.org.pl
http://www.lukasiewicz.gorlice... 
28 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza
ul. Bohaterów Westerplatte 20
38-402 Krosno 5
Tel: (013) 432 17 77
zsng@naftowka.pl
http://www.naftowka.pl 
29 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza
ul. Siedlecka 6
72-10 Police
Tel: (091) 424 13 06
sek@zspolice.pl
http://www.zspolice.pl 
30 Zespół Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza
ul. Jagiellońska 22
38-500 Sanok
Tel: (013) 463 23 85
zszsanok@pro.onet.pl
http://www.zs5sanok.pl
31 Gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkół w Gniewinie
ul. Szkolna 1
84-250  Gniewino
Tel: 58 670 66 36
spgniewino2@wp.pl
32 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach im. I. Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza 37
43-502  Czechowice-Dziedzice
Tel: 32 215 33 90
gp3@czechowice-dziedzice.pl
33 Publiczne Gimnazjum im. I. Łukasiewicza
Cieklin 337
38-222  Cieklin
Tel: 13 479 17 11
34 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
ul. W. Pola 2
35 021 Rzeszów
Tel: (017) 865 11 00, (017) 862 54 06
rektor@prz.rzeszow.pl
http://www.prz.rzeszow.pl
35 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
Pakoszówka 222
38-500 Sanok
Tel: (013) 462 64 14
sppakoszowka@o2.pl
http://www.sppakoszowka.szkolnastrona.pl/index.php">
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG

ul. Łukasiewicza 1/110,
31-429 Kraków

tel/fax. +48 (12) 421 32 47

Do góry