08/07/2020

W dniu 6.07 2020 w sali seminaryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału w Krakowie. W zgromadzeniu wzięli udział m.in.: Prorektor elekt, obecny Dziekan Wydziału WNiG AGH – prof. Rafał Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – prof. Maria...

28/01/2020

15 stycznia 2020,  w sali koncertowej Fundacji Krakus odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału Krakowie z udziałem przewodniczących Kół Zakładowych, szefów zakładów pracy macierzystych Kół, członków honorowych SITPNiG oraz odznaczonych członków SITPNiG.

Prezes Oddziału SITPNiG w Krakowie, Dominik Staśk...

23/05/2019

W dniu 17.05.2019 r., odbył się w firmie ARCHON w Trzebini „XII PIKNIK WIERTNICZY - Seminarium Naukowo – Techniczne”, w którym uczestniczyli członkowie Oddziału SITPNiG w Krakowie.

Piknik obejmował część seminaryjną oraz część techniczną.

W części seminaryjnej zostały wygłoszone trzy referaty:

  • Mgr inż. Lizończyk Tomas...

21/05/2019

W dniach 17-18.05.2019 na Rynku Głównym w Krakowie odbywał się festiwal Nauki z udziałem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.

Z inicjatywy Albina Wojnara, na stoisku Wydziału przedstawiono również działalność wydziałowego Koła SITPNiG.

Eksponowane były modele:

  • morskiej platformy wiertniczej;

  • indywidualnego żura...

30/01/2019

W dniu 16.01.2019 r. miało miejsce uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie. W zebraniu uczestniczyli również przewodniczący Kół Zakładowych, szefowie instytucji macierzystych Kół, członkowie honorowi SITPNiG oraz odznaczani aktualnie członkowie SITPNiG.

Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału SITPNiG w Krako...

14/12/2018

W dniu 12 grudnia 2018 roku na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie odbyło się seminarium krakowskiego oddziału SITPNiG. Seminarium zorganizowane przez Koło przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu dotyczyło zagadnień związanych z magazynowaniem gazu ziemnego oraz składowaniem odpadów w tym sekwestracją dwutlenku węg...

19/01/2018

W dniu 17.01.2018, podobnie jak w ubiegłych latach, w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie odbyło się noworoczne poszerzone zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG z udziałem członków honorowych, delegatów kół zakładowych oraz szefów zakładów pracy, w których funkcjonują Koła terenowe naszego Oddziału.

Spotkanie rozpoc...

16/01/2017

W dniu 11.01.2017 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie z udziałem członków honorowych oraz działaczami kół zakładowych i klubu seniora.

Podczas spotkania prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie, Dominik Staśko przedstawił sprawozdanie z d...

Please reload