09/03/2020


 

W dniu 9.03.2020 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. Wzięli w nim udział prawie wszyscy członkowie Komisji, a także główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Józefczyk,
przewodnicząc...

11/01/2020

10 stycznia 2020 r. podczas uroczystego wręczania dyplomów studentom Wydziału Geologi, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, została wręczonaHonorowa Szpada SITPNiG oraz wyróżnienia dla Najlepszych Absolwentów Wydziału. 

Dyplom oraz Honorową Szpadę SITPNiG w...

11/06/2019

W dniu 10 czerwca 2019 r. w biurze Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa, prowadzone przez przewodniczącą komisji Barbarę Olejarz. 

Podczas spotkania została omówiona działalność komisji za okres styczeń – maj br. W tym okresie zostały przygotowane wystawy oko...

31/05/2019

W dniu 30 maja 2019 r. w biurze Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się posiedzenie Rady Programowej czasopism "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" i "Wiek Nafty", prowadzone przez przewodniczącego Rady Ryszarda Chylareckiego. 

Podczas spotkania przeanalizowano dotychczasową pracę redakcji oraz sposoby fina...

05/03/2019

28 lutego br.  w siedzibie Biura Zarządu Głównego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W tym ważnym dla SITPNiG spotkaniu poza członkami Komisji wzięli udział również Sekretarz generalny - Piotr Dz...

20/12/2018

W na początku listopada Komitet Organizacyjny 6. Forum Młodzieży, który ma się odbyć w Petersburgu w dniach  23-28 czerwca 2019 roku, ogłosił nabór wolontariuszy, spośród młodych profesjonalistów z krajów, które są członkami World Petroleum Council.

Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej (który działa w ramach...

10/12/2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. w biurze Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się posiedzeniu Rady Programowej czasopism "Wiadomości Naftowe i Gazownicze" i "Wiek Nafty", prowadzone przez przewodniczącego Rady Ryszarda Chylareckiego. 

Podczas spotkania przeanalizowano dotychczasową pracę redakcji oraz sposoby finansowania dzia...

04/12/2018

Z okazji przypadającego w dniu 3 grudnia Dnia Naftowca i Gazownika oraz 4 grudnia Dnia Górnika - Barbórki, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, pamiętając o Patronie SITPNiG Ignacym Łukasiewiczu, złożyli kwiaty pod jego pomnikiem przy ul. Lubicz 25 w Krakowie.

 Foto Archiwum SITPNiG

12/03/2018

Posiedzenie rozpoczął Ryszard Chylarecki przedstawiając zebranym proponowany porządek posiedzenia, który został przez obecnych członków Rady jednogłośnie przyjęty.

Przeanalizowano dotychczasową pracę oraz sposoby finansowania redakcji WNiG i WN oraz zakres planu wydawniczego na 2018 rok. W ubiegłym roku udało się termin...

07/03/2018

W dniu 5 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG przy ulicy Łukasiewicza w Krakowie, odbyło się posiedzenie Komisji ds. Historii i Muzealnictwa. Na spotkaniu zostały omówione propozycje założeń działalność komisji na rok 2018. Podczas dyskusji, jako plan działalności Komisji na rok 2018 podjęto inicjatywę...

Please reload