02/10/2020

1 października 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego (ZG) SITPNiG. Posiedzenie ZG zaplanowane na 16 marca br. w Warszawie nie odbyło się z powodu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID19. Uchwały mające zostać podjęte na tym posiedzeniu zostały przegłosowane elektronicznie. Obecne posiedze...

18/12/2019

16 grudnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XVI posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes Paweł Stańczak, uczestniczyli przedstawiciele większości Oddziałów SITPNiG oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, dyrektorka Biura...

08/11/2019

7 listopada 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XV nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 14 członków Zarządu oraz, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk, Prezes PGNiG, – Piotr Woźniak i dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta...

15/10/2019

14 października 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 18 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk i dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus,. Posiedzeniu przewodniczył prezes...

16/09/2019

12 września 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25, odbyło się XIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Wzięło w nim udział 21 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk, dyrektor BZG SITPNiG – Jolanta Likus, główna księgowa SITPNiG – Małgorzata...

01/08/2019

Sekretarz generalny SITPNiG, dr Piotr Dziadzio, z dniem 1 sierpnia został powołany na stanowisko Głównego Geologa Kraju w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem i działaczem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczeg...

04/06/2019

31 maja 2019 r. w Krakowie, w pomieszczeniach Instytutu Nafty i Gazu – PIB przy ul. I. Łukasiewicza odbył się XI Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG.

Głównym celem Zjazdu było zatwierdzenie zmian w Statucie SITPNiG, wynikających z konieczności określenia pozycji Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa w strukturze SIT...

03/06/2019

31 maja 2019 r. w Krakowie, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu - PIB przy ul. I. Łukasiewicza, odbyło się XII posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym wzięło udział 20 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisł...

01/04/2019

29 marca 2019 r. w Krakowie w siedzibie PGNiG S.A. Oddział RSGO przy ul. I. Łukasiewicza odbyło się XI posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w którym wzięło udział 17 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józe...

06/03/2019

W dniu 5.03.2019 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Komisji, a także sekretarz generalny SITPNiG – Piotr Dziadzio, dyrektor Biura ZG – Jolanta Likus oraz główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Koz...

Please reload