01/08/2019

Ostatnie dni lipca 2019 r. przyniosły niespodziewaną i niezwykle trudną do zrozumienia wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi i przyjaciela Pawła Pisery.  

Swoją karierę zawodową rozpoczął w ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli z dyplomem inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ręku. Następnie kontynuowa...

Please reload