24/05/2018

W czasie obrad World Petroleum Council 16 maja odbył się workshop pt. „WPC NC  Network Development. Podczas niego  przedstawiono strukturę zarządzania i sposób funkcjonowania jednego z największych komitetów zrzeszających młodych z branży naftowo-gazowniczej w Iranie. Komitety narodowe młodych profesjonalistów, wspier...

Please reload