© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

ul. Kopalniana 35 Bóbrka
38 - 458 Chorkówka, powiat krośnieński

tel.: +48 13 43 33 478

fax:  +48 13 43 33 478

e-mail: muzeum@bobrka.pl

www.bobrka.pl

Kontakt

Napisz do Nas

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

im. Ignacego Łukasiewicza

 

Kontakt

ul. Kopalniana 35 Bóbrka
38 - 458 Chorkówka, powiat krośnieński

tel.: +48 13 43 33 478

fax:  +48 13 43 33 478

Rada Fundacji
Tomasz Żuchewicz – Prezes Rady Fundacji (PKN ORLEN S.A.)
Michał Pełka  –  Wiceprezes (PGNiG S.A.)
Tadeusz Kozimor    – Sekretarz (SITPNiG)
Krzysztof Pęcherski – Członek (PGNiG S.A.)
Janusz Pudło – Członek (SITPNiG)
Barbara Tęcza – Członek (PKN ORLEN S.A.)

Zarząd Fundacji
Paweł Fornal – PREZES ZARZĄDU
Barbara Olejarz – DYREKTOR MUZEUM