Czas do ustalenia | Cała Polska

Szkolenie Energetyczne

Szkolenie jest dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się eksploatacją urządzeń wytwarzających ciepło, lub też chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Nasze szkolenia energetyczne pomogą Państwu odpowiednio przygotować się do egzaminu.

Czas i lokalizacja

Czas do ustalenia
Cała Polska

O wydarzeniu

Zakres szkolenia:

  • ogólne przepisy prawa,
  • obowiązki osób pracujących przy eksploatacji i dozorze urządzeń ciepłowniczych,
  • organizacja pracy przy urządzeniach Gr II,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • ochrona przeciwpożarowa przy instalacjach i sieciach cieplnych.

Udostępnij to wydarzenie