top of page

W Oddziale w Gorlicach działają następujące Koła:

Informacje o  bieżącej działalności  poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło Zakładowe Nr 1

Zarząd Koła

Stanisław Mitoraj

Andrzej Drzymała

Ryszard Pieniądz

Zdzisława Martyka

Komisja Rewizyjna

Jerzy Czajka

Jadwiga Kosińska

Andrzej Kasprzyk

Delegaci do WZDO

Andrzej Drzymała, Leszek Druciak, Ryszard Pieniądz, Stanisław Mitoraj, Zdzisława Martyka, Stanisław Kuk, Piotr Korzec

-  Przewodniczący

-  Zastępca przewodniczącego

-  Sekretarz

- Skarbnik

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

Koło Zakładowe Nr 2

Zarząd Koła

Miłosz Muzyka

Jakub Łęcki

Anita Dygoń

Delegaci do WZDO

Grażyna Cygańczuk, Miłosz Muzyka, Anita Dygoń

Zastępcy delegatów: Jerzy Muzyka, Wiesław Bal

-  Przewodniczący

-  Zastępca przewodniczącego

-  Sekretarz, Skarbnik

bottom of page