W Oddziale w Łodzi działają następujące Koła:

Informacje o  bieżącej działalności  poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło w Łodzi

 

Zarząd Koła w Łodzi

Ryszard Zemrak 
Krzysztof Janiszewski 
Katarzyna Prochowska 
Jacek Ciesielski 

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Skarbnik

- Przewodnicząca

- Sekretarz

- Członek

Koło w Skierniewicach

Zarząd Koła w Skierniewicach

Elżbieta Hajdacka 
Zbigniew Wiśniewski 
Hanna Ciechańska 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

Koło Środowiskowe

Zarząd Koła Środowiskowego

Krzysztof Nasiłowski
Władysław Gruszczyński 
Marek Babacz 

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Sekretarz

- Skarbnik

- Przewodnicząca

- Z-ca Przewodniczącego

- Członek

Koło Seniora

 

Zarząd Koła Seniora

Stanisław Kaszewski 
Krzysztof Nowak 
Irena Bujnowska
Jadwiga Maciąg

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Skarbnik

- Przewodnicząca

- Sekretarz

- Członek

Koło w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Koła w Piotrkowie Trybunalskim

Michał Konieczny 
Cezary Żurawski

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Przewodnicząca

- Sekretarz

- Członek

Koło COMMON

Zarząd Koła COMMON

Zbigniew Makowski 
Jerzy Kwilman 
Alicja Sobczyńska 

 
Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

Koło MSG

Zarząd Koła MSG

Jolanta Weselińska 
Zygmunt Śliwiński 
Małgorzata Kowieska 
Jolanta Zubrycka 

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Skarbnik