top of page

W Oddziale w Łodzi działają następujące Koła:

Informacje o bieżącej działalności poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło w Łodzi

 

Zarząd Koła w Łodzi

Katarzyna Prochowska

Aleksandra Białas

Piotr Koziński

Jolanta Kocik

Delegaci do WZDO

Katarzyna Prochowska, Bogusława Gutowska, Włodzimierz Tomczak, Piotr Marcinkowski, Jacek Ciesielski, Ryszard Zemrak, Krzysztof Janiszewski, Katarzyna Komorowska, Piotr Michalski, Marta Matuszewska, Roman Jabłoński

- Przewodniczący

Koło w Skierniewicach

Zarząd Koła w Skierniewicach

Hanna Ciechańska 

Czesława Soszka

Mieczysława Guzewska

Marian Skarżyński

Delegaci do WZDO

Hanna Ciechańska, Czesław Soszka, Zbigniew Guzewski

- Przewodniczący

Koło Środowiskowe

Zarząd Koła Środowiskowego

Krzysztof Nasiłowski
Ryszard Kocik
Marcin Fruga

Tomasz Marcinkowski

Delegaci do WZDO

Krzysztof Nasiłowski, Marcin Fruga, Tomasz Marcinkowski,
Paulina Wlazłowicz

- Przewodniczący

Koło COMMON

Zarząd Koła COMMON

Zbigniew Makowski 
Ryszard Wasylkowski

Artur Żurawski

Grzegorz Lange

 
Delegaci do WZDO
Zbigniew Makowski, Jarosław Stasiak

- Przewodniczący

Koło MSG

Zarząd Koła MSG

Jolanta Weselińska 
Urszula Borek

Piotr Szymański

Jolanta Zubrycka 

 

Delegaci do WZDO
Jolanta Weselińska, Hanna Furmańska, Joanna Pindelska, Wojciech Sordyl, Piotr Szymański, Zolanta Zubrycka

- Przewodniczący

Koło Seniora

 

Zarząd Koła Seniora

Stanisław Kaszewski 
Irena Bujnowska

Jadwiga Ciesińska

Krzysztof Nowak 

 

Delegaci do WZDO

Stanisław Kaszewski, Jan Izydorczyk, Anna Alwingier

- Przewodniczący

bottom of page