top of page

Biuro Zarządu Oddziału


ul. Rajska 6 
80-850 Gdańsk

e-mail: gdańsk@sitpnig.pl

Zbigniew Oskroba tel. 607 451 524; e-mail

Zdzisław Nowak tel. 609 300 200; e-mail

Dariusz Skurczyński tel. 607 450 060; e-mail

Tadeusz Kuśmierek tel. 721 812 000; e-mail

Małgorzata Celej tel. 605 033 281; e-mail

NIP: 676-00-76-124,   Regon: 000671562 

Aktualna wysokość składki członka zwyczajnego na rok 2023:

pełna    -15 zł

ulgowa - 3 zł

 

Składki można wpłacać na nasze konto bankowe wpisując w tytule imię i nazwisko oraz okres za jaki jest wpłata.

Konto bankowe nr 12 1240 4650 1111 0010 8699 6887

Kontakt z Kołami Oddziału w Gdańsku

Koło nr 1 przy PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku
Tomasz Sobiegraje-mail

Koło nr 2 przy LOTOS Petrobaltic SA.

Janusz Bażak - e-mail

Koło nr 4 przy Apator METRIX SA 

Ewa Daniszewska - e-mail

Koło nr 5 Wykonawców i Projektantów 
Andrzej Duraje-mail

Koło nr 6 przy OGP GAZ-SYSTEM SA O/Gdańsk

Tadeusz Kuśmierek - e-mail

 

Koło nr 7 - Seniora

Wiesława Liberae-mail

Koło nr 8 przy Grupie LOTOS SA 

Bogusław Stankiewicz - e-mail

bottom of page