top of page

Biuro Zarządu Oddziału

ul.  Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra

e-mail: z.gora@sitpnig.pl

NIP: 676-00-76-124,   Regon: 000671562 

Aktualna wysokość składki członka zwyczajnego na rok 2019:

pełna    -15 zł

ulgowa - 3 zł

 

Składki można wpłacać na nasze konto bankowe wpisując w tytule imię i nazwisko oraz okres za jaki jest wpłata.

Konto bankowe nr 43 1240 4650 1111 0010 8699 8269

Mapa dojazdu

bottom of page