© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 14 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Budynek NOT, ul. Rajska 6 pok 318, 80-850 Gdańsk

gdansk@sitpnig.pl 

Zdzisław Nowak

Prezes Oddziału

Dariusz Skurczyński

Wiceprezes Oddziału ds. organizacyjnych

Zbigniew Oskroba

Wiceprezes Oddziału ds. finansowych

Aleksandra Osuch

Sekretarz Oddziału, Przewodnicząca Koła nr 6

Małgorzata Celej

Skarbnik Oddziału,

Tomasz Sobiegraj

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 1

Janusz Bażak

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 2

Andrzej Duraj

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 5

Ewa Daniszewska

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 4

Dariusz Zarach

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 3

Wiesława Libera

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Seniorów

Waldemar Piotrowski

Członek Zarządu Oddziału 

Grzegorz Babraj

Członek Zarządu Oddziału

Bogusław Stankiewicz

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 8

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Dariusz Stępniewski

Irena Postój

Radosław Bury

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Irena Radziejowska

Stanisław Łętowski

Alicja Józefowicz

-  Przewodnicząca

- Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Zdzisław Nowak, Zbigniew Oskroba, Ewa Daniszewska, Ewa Gosk, Wojciech Czapiewski

Delegaci Oddziału do Rady Terenowej FSNT NOT

Zdzisław Nowak, Dariusz Skurczyński