Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Pile, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Pile

Plac Staszica 9, Piła

pila@sitpnig.pl 

Henryk Dytko.jpg

Henryk Dytko

Prezes Oddziału

Wojciech Mielniczuk.jpg

Wojciech Mielniczuk

Wiceprezes Oddziału

Marta Woźniak-Hoffmann

Wiceprezes Oddziału

Jadwiga Samborska.jpg

Jadwiga Samborska

Skarbnik Oddziału

ikona.JPG

Karolina Kokot

Członek Zarządu Oddziału

Ryszard Chylarecki

Członek Zarządu Oddziału

Piotr Makowski.jpg

Piotr Makowski

Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Pile

Mirosław Klap

Renata Lisek

Magdalena Rzemykowska

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Pile

Mariusz Wojciechowski

Wojciech Kicman

Zenon Szpek

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Wioletta Jarek