Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się X Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Pile, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Pile

Plac Staszica 9, Piła

pila@sitpnig.pl 

Wioletta Jarek

Prezes Oddziału

Artur Buwaj

Wiceprezes Oddziału

Marek Wiesiołek

Wiceprezes Oddziału

Anita Makowska

Skarbnik Oddziału

Marta Woźniak-Hoffmann

Sekretarz Oddziału

Ryszard Chylarecki

Członek Zarządu Oddziału

Marek Dembiński

Członek Zarządu Oddziału

Iwona Michalak

Księgowy Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Pile

Mirosław Klap

Renata Lisek

Magdalena Rzemykowska

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Pile

Mariusz Wojciechowski

Wojciech Kicman

Zenon Szpek

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Sekretarz

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Wioletta Jarek

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25