top of page
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

POLSKA REPREZENTACJA PK ŚRN:

Piotr Woźniak - przewodniczący

Wiesław Prugar - wiceprzewodniczący

Piotr Dziadzio - sekretarz

Marek Hoffman

Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej jest organizacją koordynującą działania polskiego przemysłu i instytucji naukowych zainteresowanych udziałem w światowym forum dyskusyjnym na temat kierunków rozwoju światowego przemysłu naftowego. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego od 1995 r. pełni rolę mecenasa organizacyjnego PKN ŚRN zapewniając siedzibę oraz prowadzi sprawy biurowe, a  na wydzielonym koncie jego rozliczenia finansowe. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Zarząd Główny SITPNiG powołuje na przewodniczącego Polskiego Narodowego Komitetu Światowej Rady Naftowej oraz dwóch stałych przedstawicieli Polskiego Narodowego Komitetu WPC w Światowej Radzie Naftowej, którzy prowadzą systematyczne konsultacje w sprawach organizacji następnych sesji Światowego Kongresu Naftowego.

Polski Narodowy Komitet Światowej Rady Naftowej jest członkiem Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Council) i uczestniczy w przygotowaniach kolejnych edycji Światowego Kongresu Naftowego. World Petroleum Congress nie tylko promuje rozwój globalnego przemysłu energetycznego, ale z pozytywnym efektem wpływa na rozwój społeczeństw krajów członkowskich, inicjując projekty socjalne i środowiskowe.

World Petroleum Council założono w Londynie w 1933 r. 

Korespondenci

Do współpracy i reprezentowania SITPNiG z międzynarodowymi organizacjami zostali wybrani z grona naszych członków korespondenci:

Newsy

Leopold Sułkowski

Stanisław Nagy

bottom of page