SITPNiG
Odznaki i Tytuły Honorowe SITPNiG

Odznaka honorowa SITPNiG - Srebrna, Złota, Diamentowa

 

Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający SITPNiG, za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz szeroką współpracę w realizacji celów statutowych odznaczani są nadawanymi przez Zarząd Główny odznakami honorowymi w stopniu srebrnym, złotym i diamentowym. Odznaki honorowe wykonane są z metalu barwy srebrnej w kształcie koła o średnicy 20 mm, na którym wygrawerowane jest godło SITPNiG. Odznaki różnicuje barwa gałązki laurowej: odznaka srebrna ma barwę srebrną, odznaka złota posiada gałązkę laurową złotą, natomiast odznaka diamentowa posiada gałązkę laurową złotą z osadzonym na niej trzema cyrkoniami.

 

 

Odznaka Członka Honorowego SITPNiG

Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów  SITPNiG za szczególne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawo noszenia odznaki, która ma formę Honorowej Odznaki Diamentowej SITPNiG z dołączonym pod Gałązką laurową napisem "CZŁONEK HONOROWY".

Godność Zasłużonego Seniora SITPNiG

Zarząd Główny SITPNiG nadaje godność "Zasłużonego Seniora SITPNiG" w celu uznania wkładu pracy społecznej długoletnich, zasłużonych członków Stowarzyszenia. Godność nadaje się członkom za zasługi w rozwój SITPNiG i co najmniej stażem 40 lat przynależności do Stowarzyszenia, okresem 20 lat aktywnej działalności społecznej w Stowarzyszeniu i posiadaniem przez 10 lat Złotej Odznaki Honorowej SITPNiG. 

Honorowa Szpada SITPNiG

 

Honorowa Szpada SITPNiG jest wyróżnieniem nadawanym najlepszym absolwentom wydziałów szkół wyższych współdziałających ze Stowarzyszeniem w dziedzinie naukowej, edukacyjnej i wychowawczej, oraz zasłużonym seniorom SITPNiG. Honorowa Szpada SITPNiG posiada formę klasycznej szpady górniczej. Na głowni szpady wygrawerowane są napisy: na jednej stronie - „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", a na drugiej stronie „»Sapere aude« Najlepszemu Absolwentowi Wydziału XX w XXXX r." lub „»Sapere auso« Zasłużonemu Seniorowi SITPNIG".  Honorową Szpadę SITPNiG nadaje Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Medal imienia Ignacego Łukasiewicza

Medal im. Ignacego Łukasiewicza jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Został on ustanowiony przez XXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Polsce w dniu 27 czerwca 1968 r.  XXIII WZD nawiązując do tradycji historycznych powstania polskiego przemysłu naftowego specjalną uchwałą wznowił postulowany przez Kongres Naftowy w 1882 r. oraz  III Zjazd Naftowy w 1929 r., a ustanowiony przez Krajowe Towarzystwo Naftowe w 1936 r. Medal im. Ignacego Łukasiewicza  stanowi zaszczytny dowód uznania i wyróżnienia za zasługi położone dla rozwoju nauki oraz przemysłu naftowego i gazowniczego.
Wraz z Medalem osoba wyróżniona otrzymuje dyplom stanowiący dowód nadania Medalu.

Medal Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Medal nadawany jest przez Kapitułę od 01.06.1995 r osobom fizycznym i prawnym za aktywną prace społeczną, filantropię lub mecenat na rzecz rozwoju i wzbogacania zbiorów Muzeum. Medal jest wybity w brązie. Ma kształt krążka o średnicy 70 mm.

Na awersie medalu jest wyryty portret Ignacego Łukasiewicza, a na rewersie wyryte są charakterystyczne motywy historycznej kopalni ropy naftowej: na tle lasu sylwetki kopanki, szybów naftowych, budynku kopalnianego i obelisku.