top of page

13. Polski Kongres Naftowców i Gazowników, Bóbrka 2-3 czerwca 2022 r.

W dniach 2-3 czerwca 2022 r., w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce oraz w Krośnie w Centrum Kongresowym przy Pałacu Trzecieskich Polanka, odbyły się obrady 13. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Temat przewodni Kongresu ,,Proklimatyczne Transformacje” nawiązywał do nowej strategii przemysłu naftowego i gazowniczego wpisującej się w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak również konieczności stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych. Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Patronat Honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przypadające w bieżącym roku obchody 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza i wszystkie wydarzenia związane z jego postacią, w tym nasz Kongres, obchodzone są pod auspicjami UNESCO.

W Kongresie wzięło udział ponad 180 osób reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłu naftowego i gazowniczego, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze.

W pierwszym dniu Kongresu odbyła się Sesja historyczna, zorganizowana w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, którą otworzył prezes SITPNiG, prof. Rafał Wiśniowski. Poświęcona była Ignacemu Łukasiewiczowi, Patronowi roku 2022. W części oficjalnej Sesji Prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski i Janusz Pudło – sekretarz generalny SITPNiG wręczyli wysokie odznaczenia zasłużonym członkom Stowarzyszenia: Odznaki Honorowego Członka SITPNiG kol. Waldemarowi Wójcikowi i Edwardowi Litwinowi z Oddziału w Sanoku, Diamentową Odznakę Honorową SITPNiG Andrzejowi Gonetowi z Oddziału w Krakowie,

a także Odznaki Honorowe NOT – kol. Stanisławowi Bednarzowi i Czesławowi Rybickiemu z Oddziału w Krakowie.

Sesja składała się z dwóch wystąpień: pierwsze z nich, autorstwa Pana Stanisława Szafrana, dotyczyło refleksji w 200-lecie urodzin i 140 rocznicy śmierci twórcy polskiego przemysłu naftowego i drugie, Pani Barbary Olejarz, mówiące o dziedzictwie Ignacego Łukasiewicza w bobrzeckim Muzeum. Szczególnymi gośćmi byli – prezydent m. Krosna, Piotr Przytocki, Marcin Gugulski Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Kultury i Promocji w Gorlicach, nestor Stowarzyszenia Józef Zuzak z Oddziału w Krośnie, a także członkowie Kół Seniora z Oddziałów w Krośnie i Sanoku.

Sesję plenarną w drugim dniu obrad rozpoczęło wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pana Piotra Dziadzio, nt. założeń i uwarunkowań transformacji energetycznej w Polsce z uwzględnieniem roli paliw węglowodorowych. Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia Pedro Mirasa - prezydenta World Petroleum Council (Światowej Rady Naftowej), które ze względu na brak możliwości osobistego udziału autora w kongresie zostało odtworzone z przesłanego nagrania. Pedro Miras krótko omówił obecną sytuację w energetyce, biorąc pod uwagę wydarzenia w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wskazał kierunki, w których należy podążać, aby dokonać transformacji w sposób, który umożliwi osiągnięcie celów w zakresie emisji CO2. Kolejno swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele partnerów Kongresu w osobach: Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN Orlen SA, Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG SA oraz Jarosław Wróbel - wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos SA; przedstawiając programy przyszłych działań w ramach transformacji energetycznej.


W kongresie wzięli również udział prezesi i przedstawiciele firm, spółek branżowych oraz instytucji naukowych: Grzegorz Strzelczyk – prezes zarządu LOTOS Petrobaltic SA; Aneta Korda-Burza – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju OGP GAZ-SYSTEM S.A.; Stanisław Niedbalec – prezes zarządu Exalo Drilling SA; Cezary Pokrzywniak – prezes zarządu Torpol Oil&Gas Sp. z o.o.; Zbigniew Leniowski prezes zarządu PGNiG Technologie SA; Janusz Michalcewicz prezes zarządu Eurotech Sp. z o.o. oraz liczne grono specjalistów branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej. Instytucje naukowe reprezentowali: Jacek Jaworskidyrektor INiG-PIB i Mariusz Łaciak – dziekan wydziału WNiG AGH, a organizacje techniczne - wiceprezes FSNT NOT – Kamil Wójtowicz i skarbnik Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Filip Pachla.

Kolejnym wydarzeniem po sesji plenarnej był panel dyskusyjny ,,Transformacja energetyczna – gaz ziemny w gospodarce niskoemisyjnej 2023-2040”, z udziałem Głównego Geologa Kraju oraz przedstawicieli największych polskich firm naftowych i gazowniczych.

Obrady Kongresu toczyły się w czterech Sekcjach: Geologii naftowej i geosekwestracji CO2; Energii odnawialnej; Gazowniczej; Petrochemicznej; wygłoszono łącznie 41 prezentacji autorskich.

W ocenie uczestników Kongresu merytoryczny poziom prezentacji był wyjątkowo ambitny i wysoki, poruszały one w sposób bardzo wnikliwy zagadnienia dotyczące przyszłych niezbędnych działań naszego przemysłu w zakresie proklimatycznej transformacji.

Obrady Kongresu zakończono przedstawieniem wniosków do Uchwały Kongresowej.


Organizatorzy 13. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników serdecznie dziękują wszystkim Partnerom kongresu: Diamentowym Partnerom - PKN ORLEN SA; Grupa LOTOS SA; PGNiG SA; Srebrnemu Partnerowi -OGP GAZ-SYSTEM SA; oraz Partnerom - Torpol Oil&Gas Sp. z o. o.; CETCO - Poland, CETCO Sp. z o.o. S.K.A.; Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Instytutowi Nafty i Gazu - PIB, Izbie Gospodarczej Gazownictwa i Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za pomoc w jego organizacji, a także wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Dziękujemy również komitetom - organizacyjnemu i programowemu kongresu oraz wolontariuszom za ogromny wkład pracy przed i w trakcie kongresu.
Materiały kongresowe oraz zdjęcia i filmy z kongresu do pobrania: https://www.sitpnig.pl/13-pknig-plFoto archiwum SITPNiG - K. Korona

517 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page