top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu

W dniu 29 maja 2008 r. odbyło się w sali konferencyjnej "LACERTA" firmy ELMAR w Luboniu VIII Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Poznaniu. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG, ocenie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz dyskusji uczestników WZDO podsumowano dokonania Oddziału w kadencji 2004 - 2008 i oceniono metody pracy i osiągnięcia wielkopolskiego i zachodniopomorskiego środowiska stowarzyszeniowego. Wybrano nowe władze Oddziału: Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów SITPNiG. Ponadto wybrano przedstawicieli do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT. Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu wybrano w następującym składzie: Andrzej Mikołajczak - prezes, Andrzej Barczyński - wiceprezes, Grzegorz Bartoszewski - wiceprezes, Ewa Przedpełska - sekretarz, Małgorzata Ratajczak - z-ca sekretarza, Barbara Janke - skarbnik, Tomasz Bukowski - członek, Wiesław Gurdak - członek, Zdzisław Kowalski - członek, Jacek Łoda - członek, Jan Wicorek - członek oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Władysław Polcyn, Aleksander Siepnewski, Maria Gębka, Janusz Kurmański, Zbigniew Bartkowiak, Anna Bojarska, Henryk Grabowski, Zbigniew Nowak, Małgorzata Pawlicka, Ryszard Białczyk, Robert Krzyżaniak, Henryk Stanisławski, Jerzy Wiśniewski, Przemysław Kapczyński, Tadeusz Zugehoer, Roman Roszak Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w następującym składzie: Stanisław Kurlit - przewodniczący, Mariusz Łuczak - z-ca przewodniczącego, Katarzyna Winiecka - sekretarz Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Konrad Śniatała - przewodniczący, Janusz Śniedziewski - z-ca przewodniczącego, Joanna Wojtalik - sekretarz, Marek Wolski - członek Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Andrzeja Mikołajczaka, Andrzeja Barczyńskiego, Ryszarda Biłczyka, Annę Bojarską, Marię Gębkę, Henryka Grabowskiego, Wiesława Gurdaka, Zdzisława Kowalskiego, Stanisława Kurlita, Jacka Łodę, Ewę Przedpełską.

14 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page