top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Łodzi

W dniu 28 maja 2008 r. w Sali Konferencyjnej Zakładu Gazowniczego w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzkiego Oddziału SITPNiG. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG podsumowano dokonania Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008 oceniła Komisja Rewizyjna Oddziału. Wybrano nowe władze na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i przedstawiciela do Rady Terenowej FSNT NOT.


Przemawia prezes Zarządu MOSD Kazimierz Nowak

Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi wybrano w następującym składzie: Włodzimierz Tomczak - prezes, członkowie - Piotr Marcinkowski, Bogusława Gutowska, Krzysztof Janiszewski, Roman Jabłoński, Karol Papiernik, Katarzyna Prochowska, oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Hanna Cichańska, Stanisław Kaszewski, Zbigniew Makowski, Krzysztof Nasiłowski, Krzysztof Sieńko, Ryszard Zemrak. Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Elżbieta Kapitułka, Anna Liberska, Iwona Sołtyszewska. Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Jadwiga Maciąg, Joanna Lewandowska, Jacek Ciesielski. Na Delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Bogusławę Gutowską, Piotra Marcinkowskiego, Włodzimierza Tomczaka, Ryszarda Zemraka. Przedstawicielem do Rady Terenowej FSNT NOT został wybrany: Piotr Michalski.


Podczas WZDO udekorowano Sztandar Zakładu Gazowniczego w Łodzi Złota Honorową Odznaką SITPNiG nadaną uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 27 września 2007 r. Ponadto udekorowano Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.25 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page