top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku

W dniu 10 czerwca 2008 r. w Sali Konferencyjnej Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG zaprezentowanym przez prezesa Zdzisława Nowaka został przedstawiony bogaty dorobek działalności i osiągnięcia Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału i dyskutanci bardzo dobrze ocenili działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008.

Wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Oddziału SITPNiG i przedstawicieli do Pomorskiej Rady FSNT NOT.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gdańsku wybrano w następującym składzie: Zdzisław Nowak - prezes, Zbigniew Oskroba - wiceprezes, Dariusz Skurczyński - wiceprezes, Wojciech Blew - wiceprezes, Andrzej Dębogórski - wiceprezes, Małgorzata Celej - sekretarz, Dorota Rajczyk-Gałkowska - skarbnik, oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Alicja Karczewska, Dariusz Zarach, Arkadiusz Chmielewski, Stanisław Adamek, Kazimierz Jakubowski, Maria Łuszcz Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Jolanta Orłowska - przewodnicząca, Jolanta Nowak - z-ca przewodniczącej, Ewa Daniszewska - sekretarz

Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Alicja Józefowicz - przewodniczący, Józef Zalewski - z-ca przewodniczącego, Irena Radziejowska - sekretarz Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano:, Zdzisława Nowaka, Andrzeja Jeleniewskiego, Mariana Kamińskiego, Zbigniewa Oskrobę, Lecha Trzcińskiego Przedstawicielami do Pomorskiej Rady FSNT NOT zostali wybrani: Andrzej Dębogórski, Zdzisław Nowak

8 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page