top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach

W dniu 12 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Hotelu „Glinik” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG wygłoszonym przez prezesa Piotra Dziadzia zostały przedstawione dokonania i problemy działalności Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału nie wniosła zastrzezeń do działalności Zarządu i całego Oddziału, a dyskutanci rozważali kierunki i sposoby pracy Stowarzyszenia w środowisku gorlickim w kadencji 2004 - 2008. WZDO zaszczycił swoja obecnością Waldemar Wójcik - dyrektor Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału dokonało wyboru władz Oddziału na kadencję 2008 - 2012 oraz delegata na XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG i przedstawiciela do Rady Regionalnej FSNT NOT. Zarząd Oddziału SITPNiG w Gorlicach wybrano w następującym składzie: Piotr Dziadzio - prezes, Leszek Druciak, Helena Kuk, Jerzy Markowicz, Stanisław Mitoraj oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Andrzej Drzymała, Franciszek Świerz, Piotr Dusza, Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w następującym składzie: Wacław Borcz, Ryszard Pieniądz, Józef Walczyk Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Jerzy Czajka, Stanisław Kuk, Jerzy Muzyka, Delegatem na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów SITPNiG oraz przedstawicielem do Rady Regionalnej FSNT NOT wybrano: Piotra Dziadzio

12 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page