top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 17 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej LOTOS Czechowice S.A. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG wygłoszonym przez wiceprezes Ewę Lesisz została przedstawiona działalność i dokonania Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału i nie wniosła zastrzeżeń do jego działalności. WZDO zaszczycił swoja obecnością Tadeusz Szkudlarski – prezes Zarządu, dyrektor naczelny LOTOS Czechowice S.A.

Podczas WZCO udekorowano Diamentową oraz Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału dokonało wyboru władz Oddziału na kadencję 2008 - 2012 oraz delegata na XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG i przedstawiciela do Rady Regionalnej FSNT NOT. Zarząd Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach wybrano w następującym składzie: Mirosław Stec - prezes, Jerzy Franek, Mikołaj Koba, Ewa Lesisz, Marek Lesisz, Renata Machnik, Tomasz Pryida, Marek Szendzielorz, Janina Zeman Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w następującym składzie: Bogdan Jagosz – przewodniczący, Krystyna Chromecka – wiceprzewodniczący, Małgorzata Górka – sekretarz Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Jadwiga Gawłowska – przewodnicząca, Bożena Kocyła – wiceprzewodnicząca, Daria Krypczyk – sekretarz Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Ewę Lesisz, Mirosława Steca Przedstawicielem do Rady Regionalnej FSNT NOT wybrano: Stanisława Galaca

W przerwie obrad WZCO Marek Lesisz - prezes Zarządu LOTOS Biopaliwa wygłosił referat na temat "Instalacja FAME w Czechowicach".

38 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page