top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG we Wrocławiu

W dniu 23 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Klubu DOSD "Znicz" we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Dla przeprowadzenia WZDO wybrano Prezydium oraz Komisje: Mandatową, Wnioskową i Skrutracyjną. Prezydium WZDO: Krzysztof Grzegółka - przewodniczący, Violetta Wróblewska - zca przewodniczącego, Anna Gwizdek - sekretarz. W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG zaprezentowanym przez prezesa Ryszarda Olfansa został przedstawiony dorobek działalności i osiągnięcia Wrocławskiego Oddziału SITPNiG w minionej kadencji. Komisja Rewizyjna Oddziału oceniła działalność Oddziału w kadencji 2004 - 2008, a w konsekwencji postawiła wniosek udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Podczas WZDO udekorowano Złotą Odznaką Honorową SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia: Bogumiłę Konopkę i Wojciecha Ostoję-Domaradzkiego. Wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i przedstawiciela do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT.

Zarząd Oddziału SITPNiG we Wrocławiu wybrano w następującym składzie: Ryszard Olfans - prezes, Henryk Huńka - wiceprezes, Franciszek Jarosz - wiceprezes, Karol Kalemba - wiceprezes, Andrzej Lisowski - wiceprezes, Zbigniew Gajewski - sekretarz, Bogumiła Konopka - skarbnik oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Maryla Michalczak, Piotr Chorbotowicz, Marzena Majdzik, Jacek Osiewała, Beata Potyrała, Ryszard Krawiec Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Stanisław Nosowicz - przewodniczący, Lucyna Bazylińska - zca przewodniczącego, Andrzej Harasym - sekretarz, Jacek Świtała - członek, Violetta Wróblewska - członek Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Wojciech Ostoja-Domaradzki - przewodniczący, Grażyna Radzik - zca przewodniczącego, Małgorzata Bartos - sekretarz, Andrzej Kłos - członek, Sylwester Kopyciński - członek Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Ryszarda Olfansa, Piotra Chorbotowicza, Marzenę Kurzelewską, Marzenę Majdzik, Janusza Przybyłowicza. Przedstawicielami do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT zostali wybrani: Ryszard Krawiec, Wojciech Ostoja-Domaradzki.

62 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page