top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITPNiG w Trzebini

W dniu 26 czerwca 2008 r. w sali restauracji "LIR" odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITPNiG w Trzebini. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczyła Renata Solga. W referacie sprawozdawczym prezes Teresa Karczmitowicz opisała warunki działalności Oddziału SITPNiG w Trzebini, akcentując dokonania w minionej kadencji. Zwróciła uwagę na daleko posuniętą restrukturyzację zasłużonej dla polskiej gospodarki Rafinerii Trzebinia S.A. i związaną z tym ogromną redukcję i rozproszenie kadry, co ma bezpośredni wpływ na działalność SITPNiG w tym środowisku.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITPNiG zaszczycił swoją obecnością Piotr Prusakiewicz - członek Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału SITPNiG na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Jednak ze względu na niską obecność członków na Walnym Zgromadzeniu nie dokonano wyboru nowych władz Oddziału SITPNiG w Trzebini. Walne Zgromadzenie upoważniło ustępujący Zarząd do prowadzenia spraw członków SITPNiG zrzeszonych w Oddziale oraz przedstawienia Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących dalszej działalności Oddziału SITPNiG w Trzebini.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page