top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Warszawie I

W dniu 4 lipca 2008 r. w sali konferencyjnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Warszawie I. Referat sprawozdawczy ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG wygłosił prezes Janusz Kobylański, który omówił zakres działalności i osiągnięcia Oddziału SITPNiG w minionej kadencji a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przedstawiła Danuta Makowska. Komisja Rewizyjna Oddziału i dyskutanci pozytywnie ocenili pracę Oddziału w kadencji 2004 - 2008, wskazując równocześnie nowe kierunki działalności. Wśród delegatów na WZDO był obecny prezes SITPNiG kadencji 1996 - 2000 Marek Bakuła.

WZDO na wniosek KRO udzielił absolutorium ustępującym władzom Oddziału, a następnie wybrano nowe władze Oddziału SITPNiG na kadencję 2008 - 2012 oraz delegatów na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Zarząd Oddziału SITPNiG w Warszawie I wybrano w następującym składzie: Janusz Kobylański - prezes, Jolanta Górna, Elżbieta Jeżewska, Grażyna Rutkowska, Adam Rzeczkowski, Jacek Sobczyk, Małgorzata Szyper, Jolanta Zyśk oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG: Leszek Pawlak, Agnieszka Kurzyp-Fornell, Wiesław Zwoliński, Adam Potocki, Michał Różewski, Ewa Korbalewska, Krzysztof Augustyniak, Wiesław Piec, Marek Błeszyński, Wojciech Fica, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Jurkowski, Halina Osojca, Roman Mańko, Krystyna Bobkiewicz, Robert Nowak, Renata Grajda, Czesław Pietruszko Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie: Danuta Makowska, Krystyna Noworyta, Wiesław Piec Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie: Adam Potocki, Mieczysław Kumor, Jerzy Kownacki Delegatami na XXXVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG wybrano: Janusza Kobylańskiego, Czesława Bugaja, Marka Bakułę, Krzysztofa Augustyniaka, Firmina Słojewskiego

Podczas WZDO uhonorowano Medalami 60-lecia SITPNiG oraz udekorowano Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG zasłużonych działaczy Stowarzyszenia.

32 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page