Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG - 2008 r.

16/07/2008

Główna Komisja Rewizyjna SITPNiG działając na podstawie § 30 Statutu SITPNiG, § 4 Regulaminu GKR oraz § 10 ust. 4 i 5 Regulaminu Gospodarki Finansowej SITPNiG, na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. przeanalizowała całokształt pracy Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu Głównego SITPNiG, jego organów i agend, a także Oddziałów SITPNiG w mijającej kadencji lat  2004 -  2008. Podstawą analizy były: roczne sprawozdania Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów SITPNiG oraz wyniki kontroli GKR poszczególnych sfer działalności Stowarzyszenia. W podsumowaniu analizy GKR sformułowała ocenę działalności SITPNiG w mijającej kadencji, wskazała na wiele osiągnięć poszczególnych organów i całego Stowarzyszenia, ale również na pewne negatywne zjawiska 
w funkcjonowaniu SITPNiG.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach