top of page

XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG październik 2008 r, Jawor

W dniach 15 - 16 października 2008 r. obradował w Jaworze nad Zalewem Solińskim XXXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w kadencji lat 2004 - 2008 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG na następne 4 lata. W dniu 15 X do godzin wieczornych z całej Polski zjeżdżali się uczestnicy WZD. Wieczorem wszyscy uczestnicy Zjazdu na spotkaniu koleżeńskim wymieniali poglądy na temat działalności Stowarzyszenia i współczesnych problemów przemysłu naftowego i gazowniczego.


Obrady XXXVII WZD SITPNiG otworzył prezes Janusz Wiśniewski i zaproponował Prezydium WZD w składzie: prof dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca, dr Józef Chowaniec - wiceprzewodniczący, mgr inż. Ryszard Ryba - wiceprzewodniczący, mgr inż. Andrzej Michniewski - sekretarz, mgr inż. Stanisław Sieradzki - sekretarz.

Po przyjęciu porządku obrad Zjazd zatwierdził zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową i Wnioskową. Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć Koleżanek i Kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szczególności członków honorowych: Adama Kilara, Józefa Kruczka i Peschaka.

W następnej części Zjazdu zasłużeni Koledzy zostali udekorowani odznaczeniami stowarzyszeniowymi SITPNiG oraz FSNT NOT: Marian Stryjski - Diamentową Odznaką SITPNiG, Janusz Wiśniewski - Złotą Odznaką SITPNiG, Waldemar Wójcik - Złotą Odznaką FSNT NOT, Józef Potera - Złotą Odznaką FSNT NOT, Józef Chrzanowski - Srebrną Odznaką FSNT NOT.

Życzenia uczestnikom WZD przekazał prezes PGNiG S.A. Michał Szubski, a Edward Ludera przekazał życzenia od prezesa FSNT NOT Wojciecha Ratyńskiego. Piękny list do uczestników XXXVII WZD nadesłał członek honorowy Piotr Karnkowski. Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokoły z XXXIV WZD SITPNiG, XXXV NWZD SITPNiG i XXXVI NWZD SITPNiG. W referacie sprawozdawczo-programowym ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG zaprezentowanym przez prezesa Janusza Wiśniewskiego został przedstawiony dorobek działalności i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz zaproponowane zostały główne kierunki działań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia wskazała na pozytywne efekty w wielu dziedzinach i na konieczność poprawy niektórych sfer pracy SITPNiG, a w konsekwencji postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG.

Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił prezes Janusz Wiśniewski, a sprawozdanie GKR przedstawił przewodniczący Witold Weil. W dalszej części obrad XXXVII WZD nadał w głosowaniu tajnym godność Członka Honorowego SITPNiG kolegom: Andrzejowi Barczyńskiemu, Zbigniewowi Dudzie, Jackowi Kaysiewiczowi, Józefowi Lenartowi, Andrzejowi Mikołajczakowi. Przewodnicząca WZD prof. Maria Ciechanowska wręcza dyplom Członka Honorowego Jackowi Kaysiewiczowi Przewodniczący Komisji Wyborczej Tadeusz Kozimor zaprezentował kandydatów do władz naczelnych SITPNiG. W wyniku procedury wyborczej wyłonione zostały władze naczelne Stowarzyszenia na nową kadencję lat 2008 - 2012.

W skład Zarządu Głównego weszli następujący koleżanka i koledzy: Andrzej Barczyński, Czesław Bugaj, Kazimierz Chrobak, Maria Ciechanowska, Andrzej Grasela, Mieczysław Jakiel, Krzysztof Janas, Józef Lenart, Zbigniew Łabuz, Piotr Niewiarowski, Kazimierz Nowak, Krystian Pater, Ryszard Ryba, Stanisław Rychlicki, Marian Stryjski, Leopold Sułkowski, Stanisław Szafran, Michał Szubski, Jan Wicorek, Waldemar Wójcik.

Ponadto na mocy § 23 ust. 3 pkt 3 w skład Zarządu Głównego weszli prezesi Oddziałów SITPNiG: Mirosław Stec (Czechowice-Dziedzice), Zdzisław Nowak (Gdańsk), Piotr Dziadzio (Gorlice), Henryk Kurek (Katowice), Krzysztof Dybaś (Kraków), Zbigniew Duda (Krosno), Włodzimierz Tomczak (Łódź), Ryszard Chylarecki (Piła), Andrzej Mikołajczak (Poznań), Tadeusz Kozimor (Sanok), Bogdan Baniak (Tarnów), Janusz Kobylański (Warszawa I), Andrzej Soroko (Warszawa II), Ryszard Olfans (Wrocław), Mariusz Dziadkiewicz (Zielona Góra),

Na mocy § 23 ust. 3 pkt 4 w skład Zarządu Głównego wchodzi przewodniczący Rady Seniorów: Ludwik Kossowicz.

XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG jednogłośnie wybrał na prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Michała Szubskiego

Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek prezesa Michała Szubskiego wybrał jednogłośnie na sekretarza generalnego Stanisława Szafrana


Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Maria Dzik, Ryszard Filipowicz, Jan Jewulski, Stanisław Józefczyk, Stanisław Kurlit, Bożena Przybińska, Witold Weil.

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GKR został wybrany Witold Weil.

Główny Sąd Koleżeński wybrano w składzie: Wiesław Karamon, Wojciech Kicman, Stanisław Łaciak, Roman Modzelewski, Lucjan Rudzik,

Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącym GSK został wybrany Lucjan Rudzik

Na delegatów do Krajowej Rady FSNT NOT zostali wybrani: Kazimierz Nowak, Stanisław Szafran.


W dalszej części obrad Zjazd zatwierdził zaproponowane przez Komisję Statutową Regulaminy: Zarządu Głównego SITPNiG, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

W podsumowaniu obrad XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

19 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page