top of page

II Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 30 października 2008 r. odbyło się w Warszawie, drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski w asyście sekretarza generalnego Stanisława Szafrana. Głównym przedmiotem posiedzenia było powołanie Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG, oraz powołanie przewodniczących i składów organów doradczych Zarządu Głównego SITPNiG, a w tym Komitetów Naukowo-Technicznych, Komisji Głównych, Rad i Redakcji Czasopism.


Zarząd Główny powołał Prezydium w składzie: Michał Szubski - prezes (wybrany przez XXXVII WZD SITPNiG), Stanisław Rychlicki - wiceprezes ds. edukacji i szkolenia, Krystian Pater - wiceprezes ds. rafineryjnych i dystrybucji produktów naftowych, Waldemar Wójcik - wiceprezes ds. górnictwa nafty i gazu, Andrzej Mikołajczak - wiceprezes ds. gazownictwa, Stanisław Szafran - sekretarz generalny (wybrany na I posiedzeniu ZG), Zbigniew Duda - skarbnik, Czesław Bugaj - członek, Maria Ciechanowska - członek, Mieczysław Jakiel - członek, Józef Lenart - członek.

Zarząd Główny powołał na przewodniczącego Rady Seniorów dr inż. Ludwika Kossowicza, który na mocy Statutu SITPNiG wszedł w skład Zarządu Głównego.


Skład osobowy organów doradczych Zarządu Głównego SITPNiG w kadencji 2008-2012 KOMITETY NAUKOWO-TECHNICZNE 1. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Górnictwa Nafty i Gazu: Piotr Gliniak - O/Warszawa II - przewodniczący, Andrzej Grasela - O/ Krosno, Tomasz Jaskólski - O/ Warszawa II, Alicja Karczewska - O/Gdańsk, Janusz Kurmański - O/Poznań, Jan Magdoń - O/Sanok, Stanisław Mamczur - O/Zielona Góra, Jerzy Nalepa - O/Warszawa II, Stanisław Radecki - O/Warszawa II, Henryk Sechman - O/Kraków, Krzysztof Sułecki - O/Gdańsk, Rafał Wiśniowski - O/Kraków, Jan Wójcik - O/Kraków, Tadeusz Wolnowski - O/Piła,


2. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Gazownictwa: Kazimierz Nowak - O/Łódź - przewodniczący, Andrzej Barczyński - O/Poznań, Małgorzata Celej - O/Gdańsk, Jerzy Czopek - O/Kraków, Barbara Czopek - O/Kraków, Andrzej Dębogórski - O/Gdańsk, Eliza Dyakowska - O/Warszawa II, Andrzej Fedor - O/Tarnów, Paweł Fenrych - O/Tarnów, Henryk Grabowski - O/Poznań, Wojciech Grządzielski - O/Poznań, Krzysztof Grzegółka - O/Wrocław, Wiesław Gurdak - O/Poznań, Janusz Honkowicz - O/Katowice, Roman Jabłoński - O/Łódź, Mariusz Konieczny - O/Krosno, Zdzisław Kowalski - O/Poznań, Henryk Kurek - O/Katowice, Adam Matkowski - O/Wrocław, Piotr Niewiarowski - O/Kraków, Stanisław Nagy - O/Kraków, Zbigniew Nowak - O/Poznań, Ryszard Olfans - O/Wrocław, Bogdan Pastuszko - O/Tarnów, Jolanta Piecuch - O/Warszawa II, Beata Potyrała - O/Wrocław, Ryszard Ryba - O/Tarnów, Czesław Rybicki - O/Kraków, Jan Soboń - O/Kraków.


3. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Rafineryjnych i Dystrybucji Produktów Naftowych: Czesław Bugaj - O/Warszawa I - przewodniczący, Beata Altkorn - O/Kraków, Wojciech Blew - O/Gdańsk, Krzysztof Janas - O/Krosno, Marian Kamiński - O/Gdańsk, Bogusław Kuźmicki - O/Warszawa I, Marek Lesisz - O/Czechowice, Iwona Skręt - O/Kraków.


KOMISJE GŁÓWNE 1. Główna Komisja Organizacyjna: Marian Stryjski - O/Wrocław - przewodniczący, Zbigniew Abrasowicz - O/Zielona Góra, Beata Gawłowska-Bajda - O/Tarnów, Jerzy Koprzywa - O/Czechowice, Jacek Łoda - O/Poznań, Piotr Marcinkowski - O/Łódź, Jolanta Obara Janocha - O/Warszawa II, Zenon Pociecha - O/Tarnów, Stanisław Sieradzki - O/Sanok, Dariusz Skurczyński - O/Gdańsk, Marek Wiensak - O/Kraków, Anna Zaleszczuk - O/Krosno,


2. Główna Komisja Szkoleniowa: Józef Lenart - O/Zielona Góra - przewodniczący, Alicja Białas - O/Tarnów, Zbigniew Gmiński - O/Zielona Góra, Irena Granops - O/Poznań, Elżbieta Gruszka - O/Kraków, Jerzy Kosiński - O/Tarnów, Elżbieta Januszewska - O/Warszawa I, Renata Machnik - O/Czechowice, Roman Modzelewski - O/Warszawa II, Zbigniew Oskroba - O/Gdańsk, Jan Soboń - O/Kraków, Wiesław Turzański - O/Sanok, Ryszard Zemrak - O/Łódź


3. Główna Komisja Finansowo-Budżetowa: Zofia Marciniak - O/Zielona Góra – przewodnicząca, Marek Buchelt - O/Warszawa II, Ryszard Chylarecki - O/Piła, Ewa Flis - O/Zielona Góra, Wioletta Głuszcz - O/Warszawa II, Barbara Janke - O/Poznań, Iwona Kaczmarek - O/Sanok, Elżbieta Kapitułka - O/Łódź, Władysław Kozioł - O/Krosno, Jan Kruczak - O/Krosno, Ewa Kwiek - O/Tarnów, Krystyna Maciurzyńska - O/Kraków, Jolanta Orłowska - O/Gdańsk, Maria Rudzik - O/Kraków, Janina Zeman - O/Czechowice


4. Główna Komisja ds. Historii i Muzealnictwa: Mieczysław Jakiel - O/Krosno – przewodniczący, Czesław Bobek - O/Sanok, Andrzej Drzymała - O/Gorlice, Tadeusz Gruszczyński - O/Gdańsk, Andrzej Macheła-Olszacki - O/Warszawa II, Jerzy Markowicz - O/Gorlice, Wojciech Niepewny - O/Zielona Góra, Janusz Pudło - O/Krosno, Wanda Ryś - O/Tarnów, Tadeusz Wais - O/Krosno, Albin Wojnar - O/Kraków, Tadeusz Zugehoer - O/Poznań.


5. Główna Komisja ds. Współpracy z EAGE: Leopold Sułkowski - O/Kraków, Urszula Gawlik - O/Sanok, Mirosław Jankowski - O/Kraków, Jerzy Skibicki - O/Piła, Tadeusz Wilczek - O/Warszawa II, Jan Wójcik - O/Kraków,


RADY 1. Rada Techniczna Rzeczoznawców: Paweł Fic - O/Sanok – przewodniczący, Marek Buchelt - O/Warszawa II, Krzysztof Dybaś - O/Kraków, Zdzisław Herman - O/Kraków, Paweł Karnkowski - O/Warszawa II, Andrzej Kubiński - O/Warszawa I, Barbara Kuc - O/Warszawa II, Zbigniew Łabuz - O/Tarnów, Andrzej Michniewski - O/Kraków, Andrzej Myśko - O/Kraków, Marian Niklas - O/Gdańsk, Jan Wicorek - O/Poznań, Ryszard Zamorski - O/Tarnów

Rada Techniczna Grupy Terenowej Rzeczoznawców w Poznaniu: Andrzej Mikołajczak - przewodniczący, Andrzej Barczyński, Aniela Modrowska, Ewa Przedpełska, Jan Wicorek, Tadeusz Zugehoer


2. Rada Programowa Czasopism SITPNiG: Maria Ciechanowska O/Kraków - przewodnicząca, Beata Altkorn - O/Kraków, Urszula Furtak - O/Zielona Góra, Adam Górka - O/Kraków, Wojciech Kantor - O/Tarnów, Aleksander Klupa - O/Kraków, Marek Lesisz - O/Czechowice, Jacek Marczyk - O/Tarnów, Maciej Nowakowski - O/Warszawa II, Stanisław Rychlicki - O/Kraków, Stanisław Stryczek - O/Kraków, Stanisław Szafran - O/Kraków, Zygmunt Śliwiński - O/Warszawa II, Jan Wicorek - O/Poznań,


3. Rada Seniorów: Ludwik Kosowicz - O/Kraków – przewodniczący, Andrzej Barczyński - O/ Poznań, Zygmunt Berdysz - O/Sanok, Andrzej Brach - O/Warszawa II, Zbigniew Duda - O/Krosno, Mieczysław Kaczmarczyk - O/Warszawa II, Piotr Karnkowski - O/Warszawa II, Jacek Kaysiewicz - O/Poznań, Józef Lenart - O/Zielona Góra, Krystyna Maciurzyńska - O/Kraków, Andrzej Mikołajczak - O/ Poznań, Stanisław Rzemiński - O/Tarnów, Lucjan Rudzik - O/Kraków, Stanisław Rychlicki - O/ Kraków, Jakub Siemek - O/ Kraków, Jacek Sożyński - O/ Kraków, Stanisław Szafran - O/Kraków, Jerzy Szewczyk - O/ Warszawa I, Stanisław Szołkowski - O/ Poznań, Zygmunt Śliwiński - O/Warszawa II, Ryszard Wolwowicz - O/Kraków, Józef Zuzak - O/Krosno

4. Rada Kasy Pomocy Koleżeńskiej: Anna Wantuch - O/Kraków – przewodnicząca, Stanisława Dudzik - O/Kraków, Maria Grabska - O/Kraków, Maria Rudzik - O/Kraków, Marzena Wąsiel - O/Kraków.

62 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page