Posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I Łukasiewicza w Bóbrce

07/11/2008

W dniu 6 listopada 2008 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Jakiel - prezes Rady Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji Czesław Bobek, w asyście Stanisława Kubita - głównego księgowego i Bogdana Gocza - kierownika Działu Organizacyjnego zreferowali preliminarz Muzeum na rok 2009.

Głównym przedmiotem posiedzenia było zatwierdzenie preliminarza budżetowego Muzeum na rok 2009. Rada Fundacji zaleciła Zarządowi minimalizowanie kosztów Muzeum i aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na utrzymanie tej ważnej placówki przemysłu naftowego i gazowniczego. Ponadto Rada zapoznała się z projektem modernizacji ekspozycji sekcji gazowniczej w Głównym Pawilonie Wystawowym oraz projektem bramy wjazdowej.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach