top of page

Posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I Łukasiewicza w Bóbrce

W dniu 6 listopada 2008 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Jakiel - prezes Rady Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji Czesław Bobek, w asyście Stanisława Kubita - głównego księgowego i Bogdana Gocza - kierownika Działu Organizacyjnego zreferowali preliminarz Muzeum na rok 2009.

Głównym przedmiotem posiedzenia było zatwierdzenie preliminarza budżetowego Muzeum na rok 2009. Rada Fundacji zaleciła Zarządowi minimalizowanie kosztów Muzeum i aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na utrzymanie tej ważnej placówki przemysłu naftowego i gazowniczego. Ponadto Rada zapoznała się z projektem modernizacji ekspozycji sekcji gazowniczej w Głównym Pawilonie Wystawowym oraz projektem bramy wjazdowej.


6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page