top of page

Zebranie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarzadu Głównego SITPNiG

W dniu 25 listopada 2008 r. odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył Marian Stryjski. Przedmiotem posiedzenia było: wybranie Prezydium Komisji, przedyskutowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009, rozpatrzenie wniosków na odznaki honorowe SITPNiG oraz FSNT NOT. W skład Prezydium Komisji weszli: Marian Stryjski - przewodniczący, Piotr Marcinkowski - wiceprzewodniczący, Stanisław Sieradzki - wiceprzewodniczący, Anna Zaleszczuk - sekretarz, Dariusz Skurczyński - zastępca sekretarza.

Komisja uznała za stosowne organizowanie zebrań 1 raz na kwartał, zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. Harmonogram z​ebrań Głównej Komisji Organizacyjnej będzie skoordynowany z planem posiedzeń Zarządu Głównego w taki sposób, aby wszelkie wnioski wypracowane przez Komisję mogły być przedmiotem obrad Zarządu Głównego.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała 32 wnioski na odznaki honorowe SITPNiG i FSNT NOT przedłożone przez Zarządy Oddziałów SITPNiG.


3 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page