© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

10/12/2008

W dniu 9 grudnia 2008 r. odbyło się w Krakowie pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji  Finansowo- Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu uczestniczyli skarbnicy Zarządów Oddziałów SITPNiG. Zebraniu przewodniczyła Zofia Marciniak. Przedmiotem posiedzenia było:

  • wybranie Prezydium Komisji,

  • przedyskutowanie i zaopiniowanie projektu prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2009,

  • analiza problemów prowadzenia dokumentacji finansowej i obiegu dokumentów w SITPNiG.

W skład Prezydium Komisji weszli:

  • Zofia Marciniak - przewodnicząca,

  • Jan Kruczak - wiceprzewodniczący,

  • Iwona Kaczmarek - wiceprzewodnicząca,

  • Maria Rudzik  - sekretarz.

Komisja uznała za stosowne organizowanie zebrań dwa razy w roku, zgodnie z przyjętym planem merytorycznym. Uznano za konieczne uczestniczenie w obradach Komisji skarbników Oddziałów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu przedłożony przez sekretarza generalnego i biuro ZG z wnioskiem do Zarządu Głównego SITPNiG o przyjęcie go w uchwale budżetowej.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach