top of page

III Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 18 grudnia 2008 r. odbyło się w Krakowie III w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski. Głównymi tematami posiedzenia było:

  • przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2009 we wszystkich płaszczyznach działania,

  • przyjęcie założeń do budżetu Stowarzyszenia na rok 2009,

  • przyjęcie prowizorium budżetowego Stowarzyszenia na rok 2009,

  • nadanie zasłużonym koleżankom i kolegom odznak honorowych.

Posiedzeniu ZG przewodniczył prezes Michał Szubski w asyście sekretarza generalnego Stanisława Szafrana oraz wiceprezesów Andrzeja Mikołajczaka, Stanisława Rychlickiego i Waldemara Wójcika

Zarząd Główny SITPNiG przyjął plan prazy Stowarzyszenia o raz uchwalił prowizorium budżetowe na rok 2009. Zarząd Główny nadał diamentową oraz złote i srebrne odznaki honorowe SITPNiG, a także wystąpił do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie odznak honorowych FSNT NOT zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Diamentową Honorową Odznaką SITPNiG został uhonorowany Ryszard Olfans. Zarząd Główny na wniosek Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG nadał uprawnienia rzeczoznawcy.

1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page