III Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 18 grudnia 2008 r. odbyło się w Krakowie III w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski. Głównymi tematami posiedzenia było:

  • przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2009 we wszystkich płaszczyznach działania,

  • przyjęcie założeń do budżetu Stowarzyszenia na rok 2009,

  • przyjęcie prowizorium budżetowego Stowarzyszenia na rok 2009,

  • nadanie zasłużonym koleżankom i kolegom odznak honorowych.

Posiedzeniu ZG przewodniczył prezes Michał Szubski w asyście sekretarza generalnego Stanisława Szafrana oraz wiceprezesów Andrzeja Mikołajczaka, Stanisława Rychlickiego i Waldemara Wójcika

Zarząd Główny SITPNiG przyjął plan prazy Stowarzyszenia o raz uchwalił prowizorium budżetowe na rok 2009. Zarząd Główny nadał diamentową oraz złote i srebrne odznaki honorowe SITPNiG, a także wystąpił do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie odznak honorowych FSNT NOT zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Diamentową Honorową Odznaką SITPNiG został uhonorowany Ryszard Olfans. Zarząd Główny na wniosek Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG nadał uprawnienia rzeczoznawcy.

Polecane
Ostatnio dodane
Wyszukaj po frazach

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25