top of page

Powołanie Koła SITPNiG w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach

W dniu 15 stycznia 2009 r. odbyło się w sali konferencyjnej Zakładu Gazowniczego w Kielcach zebranie organizacyjne dla utworzenia Koła Zakładowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W zebraniu uczestniczyło 30 pracowników Zakładu Gazowniczego z udziałem dyrektora Józefa Katry oraz sekretarza generalnego SITPNiG Stanisława Szafrana i prezesa Oddziału SITPNiG w Tarnowie Bogdana Baniaka. Zebrani podjęli uchwalę w sprawie utworzenia Koła Zakładowego i wybrali przedstawicieli dla przygotowania i złożenia do Zarządu Oddziału wniosku w sprawie powołania Koła, zarejestrowania jego działalności i wyznaczenia zebrania wyborczego Zarządu Koła.

19 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page