Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG

20/01/2009

W dniu 20 stycznia 2009 r. odbyło się w sali konferencyjnej PGNiG S.A. w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Gliniak - przewodniczący KN-T.
Przedmiotem posiedzenia było:

 • powołanie prezydium Komitetu,

 • ustalenia harmonogramu spotkań Komitetu,

 • przyjęcie zakresu merytorycznego i organizacyjnego prac Komitetu w tym:

  • programowanie wydawnictw o charakterze poradników, przewodników i wademeków, a w tym:

   • Poradnika Górnika Naftowego,

   • Poradnika unikania oraz minimalizowania szkód górniczych przy prowadzeniu geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego,

   • Przewodnika HSE dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej,

   • Przewodnik po najlepszych dostępnych technikach (BAT) w przemyśle naftowym w związku z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego;

  • Inspirowanie i programowanie opracowań naukowo-technicznych, a m.in.:

   • Ocena możliwości uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania zasobów gazu ziemnego ze złóż nie posiadających aktualnie koncesji zagospodarowania,

   • Ocena techniczno-ekonomicznych możliwości zastosowania kompaktowego skraplania lub sprężania jak sposób eksploatacji marginalnych złóż gazu ziemnego,

   • Środowiskowe uwarunkowania przy sekwestracji CO2 w strukturach geologicznych sczerpanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

   • Analiza techniczno-ekonomicznych wskaźników wiercenia otworów świdrami gryzowymi i diamentowymi,

   • Opracowanie metodyki projektowania hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów kierunkowych,

   • Analiza warunków pracy przewodu w otworach kierunkowych,

   • Badania płuczki polimerowo-potasowej w aspekcie powtórnego jej użycia do wiercenia,

   • Metodyka określania właściwości użytkowych urządzeń wiertniczych i wyceny ich podzespołów,

   • Opracowanie technologii cementowania zapewniającej skuteczne uszczelnienie rur okładzinowych w otworach wiertniczych przeznaczonych na PMG i w szczególnie trudnych warunkach geologicznych.

  • współpraca z zakładami, instytucjami branży gazowniczej i bratnimi stowarzyszeniami,

  • opracowanie i publikowanie wydawnictw książkowych z serii "Biblioteka Inżyniera Gazownika",

  • przygotowanie "Vademecum Gazownika",

  • promowanie i wspieranie kształcenia kadr dla gazownictwa na poziomie średnim i wyższym,

  • przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach aktów prawnych dotyczących branży gazowniczej. 

 • przyjęcie planu prac Komitetu na rok 2009.

W skład Prezydium Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG weszli:

 • Piotr Gliniak - przewodniczący,

 • Stanisław Radecki - wiceprzewodniczący,

 • Jerzy Nalepa - sekretarz

Komitet przyjął zasadę spotykania się 2 - 4 razy w roku dla przedyskutowania przygotowanych tematów oraz przyjmowania wypracowanych stanowisk, a ponadto w innych sprawach prowadzenie wymiany poglądów pocztą e-mailową.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach