top of page

Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG

W dniu 20 stycznia 2009 r. odbyło się w sali konferencyjnej PGNiG S.A. w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Gliniak - przewodniczący KN-T. Przedmiotem posiedzenia było:

 • powołanie prezydium Komitetu,

 • ustalenia harmonogramu spotkań Komitetu,

 • przyjęcie zakresu merytorycznego i organizacyjnego prac Komitetu w tym:

 • programowanie wydawnictw o charakterze poradników, przewodników i wademeków, a w tym:

 • Poradnika Górnika Naftowego,

 • Poradnika unikania oraz minimalizowania szkód górniczych przy prowadzeniu geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego,

 • Przewodnika HSE dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej,

 • Przewodnik po najlepszych dostępnych technikach (BAT) w przemyśle naftowym w związku z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobywaniem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego;

 • Inspirowanie i programowanie opracowań naukowo-technicznych, a m.in.:

 • Ocena możliwości uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania zasobów gazu ziemnego ze złóż nie posiadających aktualnie koncesji zagospodarowania,

 • Ocena techniczno-ekonomicznych możliwości zastosowania kompaktowego skraplania lub sprężania jak sposób eksploatacji marginalnych złóż gazu ziemnego,

 • Środowiskowe uwarunkowania przy sekwestracji CO2 w strukturach geologicznych sczerpanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

 • Analiza techniczno-ekonomicznych wskaźników wiercenia otworów świdrami gryzowymi i diamentowymi,

 • Opracowanie metodyki projektowania hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów kierunkowych,

 • Analiza warunków pracy przewodu w otworach kierunkowych,

 • Badania płuczki polimerowo-potasowej w aspekcie powtórnego jej użycia do wiercenia,

 • Metodyka określania właściwości użytkowych urządzeń wiertniczych i wyceny ich podzespołów,

 • Opracowanie technologii cementowania zapewniającej skuteczne uszczelnienie rur okładzinowych w otworach wiertniczych przeznaczonych na PMG i w szczególnie trudnych warunkach geologicznych.

 • współpraca z zakładami, instytucjami branży gazowniczej i bratnimi stowarzyszeniami,

 • opracowanie i publikowanie wydawnictw książkowych z serii "Biblioteka Inżyniera Gazownika",

 • przygotowanie "Vademecum Gazownika",

 • promowanie i wspieranie kształcenia kadr dla gazownictwa na poziomie średnim i wyższym,

 • przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach aktów prawnych dotyczących branży gazowniczej.

 • przyjęcie planu prac Komitetu na rok 2009.

W skład Prezydium Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Górnictwa Nafty i Gazu ZG SITPNiG weszli:

 • Piotr Gliniak - przewodniczący,

 • Stanisław Radecki - wiceprzewodniczący,

 • Jerzy Nalepa - sekretarz

Komitet przyjął zasadę spotykania się 2 - 4 razy w roku dla przedyskutowania przygotowanych tematów oraz przyjmowania wypracowanych stanowisk, a ponadto w innych sprawach prowadzenie wymiany poglądów pocztą e-mailową.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page