top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 12 marca 2009 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył Marian Stryjski. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków na odznaki i tytuły honorowe SITPNiG oraz FSNT NOT. Po wnikliwej analizie przedstawionych przez Zarządy Oddziałów SITPNiG wniosków Komisja pozytywnie zaopiniowała nadanie zasłużonym członkom i sympatykom SITPNiG:

  • 68 Srebrnych Honorowych Odznak SITPNiG, w tym 1dla sympatyka SITPNiG,

  • 17 Złotych Honorowych Odznak SITPNiG, w tym 1 dla sympatyka SITPNiG,

  • 1 tytuł Zasłużonego Seniora SITPNiG,

  • 5 Srebrnych Odznak Honorowych FSNT NOT.

Komisja uznała za konieczne dokonanie przeglądu regulaminów obowiązujących w SITPNiG oraz wniesienie niezbędnych korekt.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page