top of page

Posiedzenie Rady Fundacji Muzeum PNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

W dniu 11 marca 2009 r. odbyło się w Krakowie XXII posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Jakiel. Przedmiotem posiedzenia było:

  • ocena stanu realizacji ekspozycji w pawilonie gazownictwa,

  • zatwierdzenie projektu rewitalizacji zabytkowych kopanek zidentyfikowanych na terenie Muzeum w Bóbrce,

  • ocena działań Zarządu Fundacji w zakresie pozyskiwania środków na działalność Muzeum w 2009 r.

Zarząd Fundacji udzielał wyjaśnień w sprawie realizacji planu rzeczowego i finansowego w roku 2009 oraz przedłożonych projektów ekspozycji w pawilonie gazowniczym i rewitalizacji zabytkowych kopanek. Rada Fundacji po zapoznaniu się z projektem rewitalizacji zabytkowych kopanek i analizie kosztów przedsięwzięcia zatwierdziła projekt do realizacji. Zarząd Fundacji złożył informację na temat stanu realizacji projektu ekspozycji w pawilonie gazownictwa. Rada Fundacji po analizie dotychczasowych działań pojęła decyzję o powołaniu Rady Budowy, której celem będzie nadzorowanie realizacji projektu, zarówno w odniesieniu do wykonawstwa, kosztów jak i jakości prac.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page