top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG

W dniu 19 marca 2009 r. odbyło się drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG. Zebraniu przewodniczył Witold Weil.

Przedmiotem posiedzenia była analiza działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2008 oraz wypracowanie stanowiska w sprawie przedstawionych przez Zarząd Główny SITPNiG treści sprawozdań opisujących działalność Stowarzyszenia w minionym roku. Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd Główny SITPNiG dokumentów oraz na podstawie protokołów kontroli przeprowadzonych przez GKR poszczególnych sfer działalności Stowarzyszenia, Główna Komisja Rewizyjna sformułowała swoje stanowisko, w którym przedstawiła pozytywne elementy w działalności poszczególnych ogniw organizacyjnych, organów doradczych i agend Stowarzyszenia oraz negatywne zjawiska obserwowane w ubiegłym roku w niektórych sferach pracy SITPNiG.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page