top of page

IV Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 25 marca 2009 r. odbyło się w Arłamowie IV w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski. Głównymi tematami posiedzenia było:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2008,

  • zatwierdzenie bilansu SITPNiG za rok 2008,

  • przyjęcie budżetu Stowarzyszenia na rok 2009,

  • nadanie zasłużonym koleżankom i kolegom odznak honorowych.

Posiedzeniu ZG przewodniczył prezes Michał Szubski w asyście sekretarza generalnego Stanisława Szafrana. Zarząd Główny SITPNiG biorąc pod uwagę stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej przyjął sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008 i zatwierdził bilans SITPNiG za rok 2008. Zarząd Główny SITPNiG a na wniosek Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej uchwalił budżet Stowarzyszenia na rok 2009. Ponadto Zarząd Główny nadał tytuł Zasłużonego Seniora SITPNiG oraz złote i srebrne odznaki honorowe SITPNiG, a także wystąpił do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie odznak honorowych FSNT NOT zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page