top of page

Posiedzenie Rady Fundacji Muzeum PNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

W dniu 17 sierpnia 2009 r. odbyło się w Sali Konferencyjnej Muzeum Gazownictwa w Warszawie posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Głównym przedmiotem posiedzenia było podsumowanie dotychczasowej działalności „Fundacji Bóbrka”, omówienie osiągnięć i problemów dalszego rozwoju Muzeum w Bóbrce. W bieżącym roku mija 5 lat od utworzenia Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Z woli Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 14 lipca 2004 r. został podpisany akt notarialny otwierający działalność „Fundacji Bóbrka”. Wieloletnie starania kilku pokoleń naftowców i gazowników o upamiętnienie chlubnej historii polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego oraz ludzi, którzy ten przemysł tworzyli i rozwijali zostały uwieńczone sukcesem. Staraniom naftowców i gazowników o utrwalenie dorobku polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego towarzyszyła świadomość, że zdarzenia i czyny ludzkie zapadają szybko i nieodwołalnie w mrok niepamięci, jeśli potomni nie zadbają o przybliżenie ich młodym pokoleniom i całemu polskiemu społeczeństwu oraz przypominaniu o nich światu. Rada Fundacji Bóbrka uważała za konieczne dokonanie oceny dotychczasowej działalności Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza oraz przedyskutowanie kierunków dalszego jej rozwoju w gronie osób kierujących Stowarzyszeniem i Koncernami, które założyły Fundację. Na zaproszenie prezesa Rady Fundacji Mieczysława Jakiela w posiedzeniu uczestniczyli: Michał Szubski – prezes Zarządu PGNiG S.A. i SITPNiG oraz Dariusz Jacek Krawiec - prezes Zarządu PKN ORLEN. Prezes Rady Fundacji Mieczysław Jakiel przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Fundacji podkreślając, że mimo dużych trudności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zanotowało wiele sukcesów, zmieniło w minionym pięcioleciu całkowicie organizację działania oraz jej formy i zakres. Prezes Zarządu Fundacji Czesław Bobek zreferował zakres prac prowadzonych w Muzeum w bieżącym roku oraz zamiary na najbliższą przyszłość. Podczas dyskusji Prezesi PGNiG S.A. oraz PKN ORLEN uznali potrzebę dalszego rozwoju Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce i zadeklarowali dalsze wspieranie „Fundacji Bóbrka”. Podczas posiedzenia prezes SITPNiG Michał Szubski w asyście kanclerza Kapituły Medalu Muzeum Stanisława Szafrana i prezesa Rady Fundacji Mieczysława Jakiela uhonorował prezesa Zarządu PKN ORLEN Dariusza Jacka Krawca Medalem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

10 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page