top of page

VIII Sympozjum N-T nt "Współczesna technika pomiarowa w gazownictwie - najnowsze regulacje praw


W dniach 26 – 29 sierpnia 2009 r. w sali kinowej promu Scandinavia płynącego na linii Gdańsk – Nynäshamn obyło się VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne Gaz-Prom nt.: „Współczesna technika pomiarowa w gazownictwie – najnowsze regulacje prawne i problemy eksploatacyjne”. Organizatorem Sympozjum był Oddział Gdański SITPNiG przy współpracy firm APATOR METRIX S.A. i COMMON S.A. oraz kół zakładowych SITPNiG działających w tych firmach. We wstępnej części obrad sekretarz generalny SITPNiG Stanisław Szafran w asyście wiceprezesów SITPNiG Stanisława Rychlickiego i Andrzeja Mikołajczaka uhonorował Magdalenę Bajur, Ryszarda Lippke, Leszka Marczaka - zasłużonych działaczy Oddziału Gdańskiego SITPNiG Srebrnymi Honorowymi Odznakami SITPNiG, a następnie prezes Zarządu COMMON S.A. Jarosław Stasiak wręczył panu Martinowi Wardell z firmy MWA Technology Ltd. (Wielka Brytania) certyfikat upoważniający firmę MWA Technology Ltd. do reprezentowania firmy COMMON S.A. na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Podczas obrad sympozjum zaprezentowano 6 referatów:

  • Stanisław Rychlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu) – „Możliwości pozyskania gazu ziemnego dla polskiej gospodarki”;

  • Jacek Jaworski, Zbigniew Gacek (Instytut Nafty i Gazu) – „Przedłużenie legalizacji gazomierzy miechowych metodą próby losowej – narzędzie rozwoju systemu pomiarowego”;

  • Przemysław Krygier (APATOR S.A.) – „Wdrożenia ARM system APATOR”;

  • Tomasz Jóźwiak (COMMON S.A.) – „Wybrane właściwości przeliczników objętości gazu w świetle dyrektywy MID”;

  • Piotr Krauze (APATOR S.A.) – „LEWsystem, ARMsystem – kompleksowa obsługa klienta”;

  • Rafał Ormiński (APATOR S.A.) – „Oznakowanie gazomierzy po wprowadzeniu dyrektywy MID”.

W Sympozjum wzięło udział ponad 180 osób związanych z przemysłem gazowniczym, a rosnąca liczba uczestników zainteresowanych problematyką Sympozjum świadczy, że poruszane zagadnienia podczas sesji referatowych i dyskusji są istotne w działalności przemysłowej.

41 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page