top of page

V posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG - 2009 r.

W dniu 14 października 2009 r. odbyło się w Tarnowie V w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Gospodarzem spotkania był Oddział SITPNiG w Tarnowie. Obradom ZG SITPNiG przewodniczył wiceprezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki.

Sekretarz generalny przedstawił informację o realizacji uchwał i postanowień Zarządu Głównego oraz o działalności SITPNiG od 25.03.2009 r.

Zarząd Główny SITPNiG biorąc pod uwagę stanowisko Głównej Komisji Finansowo Budżetowej przyjął założenia do sporządzenia budżetu SITPNiG na 2010 r. Na wniosek Głównej Komisji Organizacyjnej podjął uchwałę o powołaniu przy Zarządzie Głównym SITPNiG Rady Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza. Na przewodniczącą Rady Szkół im I. Łukasiewicza została desygnowana mgr Joanna Kubit z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. Łukasiewicza w Krośnie. W skład Rady weszli przedstawiciele wszystkich szkół, które zgłosiły akces współpracy w Radzie Szkół im I. Łukasiewicza.

Członkowie Zarządu Głównego przyjęli informację Jacka Traple - dyrektora OSiR SITPNiG o działalności Ośrodka i propozycjach nowych kierunków aktywności. Równocześnie ZG uznał za konieczne przeprowadzenie szerszej dyskusji na temat proponowanych kierunków działalności. Zostały również nadane uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG dla - Gerard Bartłomiejczyk w zakresie gazownictwo, spec. technika i technologia wykorzystania CNG jako paliwa do napędu pojazdów mechanicznych, oraz dla Ewie Szlinkiert w zakresie inżynieria złożowa, spec. ochrona środowiska naturalnego.

Zarząd Główny nadał zasłużonym członkom Stowarzyszenia diamentowe, złote i srebrne odznaki honorowe SITPNiG, a także wystąpił do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie odznak honorowych FSNT NOT.

5 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page