top of page

Konferencja w AGH - Bezpieczeństwo Energetyczno - Klimatyczne, 2009 r

W dniu 9 listopada 2009 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się konferencja nt.: „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE”. Organizatorami Konferencji byli: Izba Gospodarcza Gazownictwa i Akademia Górniczo-Hutnicza. Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu konferencji tematycznych „Pracodawcy a Polska 2030”, realizowanego w różnych środowiskach przez Konfederację Pracodawców Polskich. Słowo wprowadzające do tematu Konferencji wygłosił Dariusz Witkowski – dyrektor zarządzający Konfederacji Pracodawców Polskich. Podczas Konferencji zaprezentowano 6 referatów:

  • mgr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.) – „Polityka energetyczna podwaliną rozwoju Polski”;

  • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa) – „Wyzwania stojące przed polskim górnictwem węgla kamiennego”;

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz , prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH) – „Węgiel brunatny optymalnym paliwem dla polskiej energetyki w I połowie XXI wieku”;

  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) – „Problematyka odnawialnych źródeł energii i konsekwencje pakietu klimatycznego”;

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (Katedra Energetyki Jądrowej Wydziału Energetyki i Paliw AGH) – „Energetyka Jądrowa”;

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH) - "Możliwości zaopatrzenia Polski w gaz ziemny i ropę naftową do 2030 r.".

Po sesji referatowej odbyła się pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jakuba Siemka dyskusja panelowa na temat wyników prac Zespołu Ekspertów, w której uczestniczyli: Piotr Czaja – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Mirosław Duda – Agencja Rynku Energii, Stanisław Nagy – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, Bogdan Pilch – Gaz de France grupa SUEZ, Romuald Salata – Polska Grupa Energetyczna – Kop. Węgla Brunatnego Turów), Wiesław Skrobowski – Konfederacja Pracodawców Polskich, Adam Szurlej – Ministerstwo Gospodarki RP, Waldemar Wójcik – PGNiG S.A. Zarówno paneliści jak i dyskutanci z sali poruszali m.in. problemy: modelu energetycznego Polski do 2030 r., rządowego programu polityki energetycznej Polski do 2030 r., inwestycji w budowę kopalń węgla kamiennego i brunatnego, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski, budowy energetyki jądrowej w Polsce oraz kwestie skutki przyjęcia pakietu klimatycznego. Podsumowania obrad dokonali Andrzej Sikora i Dariusz Witkowski.

1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page